Naks Logo

Over Naks

Over Naks

Over NAKS

Vanaf haar oprichting heeft NAKS de ontwikkeling van de artistieke en culturele tradities van Afro- Surinamers bevorderd. Belangrijke pijlers voor deze ontwikkelingen waren het versterken van het zelfrespect, het zelfvertrouwen en het nationaal bewustzijn en het verbeteren van de sociaal–economische positie van de lage– en middenstandsklassen in en rondom de hoofdstad Paramaribo.

Van een kleine vereniging is NAKS uitgegroeid tot hét Afro-Surinaamse cultureel centrum van Suriname voor kunst, cultuur, wetenschap en gemeenschapswelzijn. Het is de grootste organisatie voor vormgeving en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed van een belangrijk deel van de Surinaamse cultuur en is nationaal en internationaal bekend om haar prestaties en activiteiten. Er wordt samengewerkt met alle andere organisaties op dit gebied, ook van andere culturen en vrijwel alle Afro-Surinaamse organisaties die nu bestaan zijn direct of indirect voortgekomen en/of gestimuleerd door NAKS.

In 2010 is een dochterorganisatie opgericht genaamd "Stichting NAKS Nederland". Deze stichting heeft als doel het ondersteunen van de moederorganisatie in Suriname en daarnaast een bijdrage leveren aan de culturele bewustzijn van de Afro-Surinaamse cultuur in de Nederlandse samenleving. Link naar NAKS NL

Over NAKS

Naks Visie

Wij streven naar een land waarin elke burger trots is op de eigen cultuur, waar de diverse bevolkingsgroepen elkaars cultuur respecteren en waarderen en waar eenieder in vrijheid en openheid de eigen cultuur kan beleven.

Over NAKS

Naks Missie

  • NAKS zet zich in voor de verhoging van het sociaal-cultureel bewustzijn in relatie tot duurzame ontwikkeling van Surinamers in het algemeen en van de Afro-Surinamers in het bijzonder
  • NAKS draagt ertoe bij dat Surinamers, met name Afro-Surinamers zich bewust zijn van hun ‘roots’, trots zijn op de eigen cultuur en deze op waardige wijze uitdragen
  • NAKS werkt in partnerschap met de Surinaamse overheid, en nationale en internationale sociaal-culturele organisaties
  • NAKS werkt innovatief, flexibel en professioneel en levert culturele producten en diensten van een hoogstaand niveau

Naks Bestuur

Siegmien Staphorst

Voorzitter

Siegmien Power- Staphorst Ontwikkelingswerker

Ondervoorzitter/ Penningmeester

Lucien Cecil Nijman, Stafmedewerker Centrale Bank van Suriname

Secretaris

Gisela Holband - Babel, Leerkracht Voortgezet Onderwijs

2e Penningmeester

Mariska Blank - Hew A Kee, Maatschappelijk Opbouwwerker

Lid

Henny Panka, Maatschappelijk Opbouwwerker

Lid

Irene Burgzorg, Maatschappelijk Opbouwwerker

Raad van Advies

RvA Lid

Eric Rudge Jurist, Docent Universiteit van Suriname

RvA Lid

Liesbeth Peroti Muziekpedagoog, Directeur Lisibeti Performing Arts

Kantoor Team

Office Manager

Joan Kassels

Administratief medewerker / Kassière

Gracita Sylvester

Allround kantoormedewerker

Ferdinand (Pila) Jane

Boekhouder

Sandra Heinze

NAKS Suriname 2023

Design and Development by Namidi NV