Naks Logo

NAKS: Organisatie voor gemeenschapswerk

NAKS: Organisatie voor gemeen-
schapswerk

Vanaf haar oprichting heeft NAKS de ontwikkeling van de artistieke en culturele tradities van Afro- Surinamers bevorderd. Belangrijke pijlers voor deze ontwikkelingen waren het versterken van het zelfrespect, het zelfvertrouwen en het nationaal bewustzijn en het verbeteren van de sociaal–economische positie van de lage– en middenstandsklassen in en rondom de hoofdstad Paramaribo.

NAKS Suriname
NAKS Visie

NAKS Visie

Wij streven naar een land waarin elke burger trots is op de eigen cultuur, waar de diverse bevolkingsgroepen elkaars cultuur respecteren en waarderen en waar een ieder in vrijheid en openheid de eigen cultuur kan beleven.

NAKS Vision

We strive to contribute to a country where every citizen feels proud of his own culture, where all diverse ethnic groups respect and value each other’s cultures, and where everybody can experience their culture in a free and open way.

NAKS Vision

Diensten & Producten

Naks vertaalburo Sranantongo

Wij streven naar een land waarin elke burger trots is op de eigen cultuur, waar de diverse bevolkingsgroepen elkaars cultuur respecteren en waarderen en waar een ieder in vrijheid en openheid de eigen cultuur kan beleven.

Enkele culturele diensten

Angisa Binden
Muziekoptredens
Sokopsalm
Leiden van een singineti
Konfo Dansi
Conversatiecursus Sranantongo
Vertaalservice
Vertaalservice

Afdelingen

Akuba

vrouwenafdeling (voor Afro-Surinaamse kleding en sieraden)

Difrenti Siri

kinderafdeling: podiumkunsten (zang en dans), voor leeftijdsgroep 5-13 jr.

Kaseko Loco

kaseko- en kawina muziekformatie.

Kotomisi

senioren (60+ groep) van NAKS, recreatie en educatie.

Kwanzaa

sokopsalm en kawina zang en -dans.

Theater

theater, voor leeftijdsgroep 8 - 20 jr.

Trowstu

twee singineti-groepen, singineti-trainingen.

Wan Rutu-Ala Firi

jongerenafdeling: podiumkunsten (dans performance), voor leeftijdsgroep 18-35 jr.

Commissies

Cultureel Erfgoed Documentatie

beheer en exploitatie van het NAKS-EU-FRIE Documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse Cultuur, incl. het NAKS-Iconenproject

Lezingen

het periodiek organiseren van lezingen en discussieavonden

Creative Industries

initiëren en begeleiden van commerciële culturele activiteiten

Evenementen

Commissie Beheer Onderhoud Gebouwen en Terreinen

Social

Sranantongo Bevordering

Naks Mi Agida

NAKS EU-FRIE

NAKS Iconenproject

Surinaamse iconen vormen een belangrijk onderdeel van het immaterieel cultureel erfgoed. Kennis over Afro-Surinaamse iconen draagt bij aan het zelfbewustzijn van de Afro-Surinamers en kan hen inspireren tot het leveren van grote prestaties en een gevoel van trots bezorgen over de prestaties van rolmodellen. Vandaar dat HET EUFRIE NAKS Documentatiecentrum zich inzet voor het vergroten van de kennis van Surinamers over hun eigen iconen. Vanuit deze gedachte is ter gelegenheid van de viering van 70 jaar NAKS in 2017 het Surinaamse Iconenproject gelanceerd. Lees meer

NAKS-EU-FRIE

Het NAKS-EU-FRIE documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur is een centrum dat voorziet in het onderzoeken, documenteren en uitdragen van het cultureel erfgoed. Lees meer

NAKS Nederland

De stichting NAKS Nederland werd in 2010 opgericht met het doel: Te werken aan het verhogen, casu quo versterken van het cultureel bewustzijn van in het bijzonder de Afrikaanse Surinamer in Nederland en Nauwe banden te onderhouden met de moederorganisatie NAKS in Suriname. Lees meer

Nieuws

NAKS Suriname 2023

Design and Development by Namidi NV