Naks Logo

NAKS-EU-FRIE documentatiecentrum voor de AFRO-Surinaamse cultuur

NAKS-EU-FRIE documentatie-centrum voor de AFRO-Surinaamse cultuur

NAKS EU-FRIE

NAKS houdt zich sinds haar oprichting bezig met een belangrijk deel van het cultureel erfgoed, het zogenaamde immaterieel cultureel erfgoed, in het bijzonder van de Afro-Surinamers, te weten: tradities, rituelen, verhalen. Dit cultureel erfgoed is een belangrijke bron voor onze geschiedenis, omdat het ertoe bijdraagt dat ons verleden zichtbaar wordt, waardoor wij meer inzicht krijgen in ons heden en over onze toekomst kunnen nadenken. Het cultureel erfgoed inspireert, draagt bij aan bewustzijn, zelfinzicht en identiteit en heeft ook economische waarde. Het is dus zaak, dat we ervoor zorgen dat ons cultureel erfgoed ook voor toekomstige generaties behouden blijft.

Vandaar dat NAKS het inzicht heeft ontwikkeld om naast culturele presentaties ook ruime aandacht te besteden aan onderzoek, vastlegging, behoud en verdere ontwikkeling van culturele tradities en rituelen. Vanuit deze gedachte is het werk dat NAKS reeds ruim zeventig jaar heeft verricht m.b.t. het uitdragen van het cultureel erfgoed in de vorm van kleding, sieraden, ambachten, muziek, zang, dans, story-telling, taal, religie, geneeswijzen en culinaire tradities, in mei 2017 aangevuld met documentatiewerk. Toen werd het EUFIE Documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur opgericht, een centrum dat voorziet in het onderzoeken, documenteren en uitdragen van het cultureel erfgoed.

Documenten

EUFRIE Documentatiecentrum Nederlandse versie
EUFRIE Documentatiecentrum Engelse versie
Toespraak Hein Eersel bij de opening van het Documentatiecentrum
Foto’s bij de opening in mei 2017
Krantenknipsels opening mei 2017
MuseumNacht 2019 deelname Naks

Diensten

Informatie en documentatie

Informatie en documentatie over diverse facetten van de Afro-Surinaamse cultuur, Surinaamse iconen en het slavernij verleden. Deze service wordt op maat geleverd

NAKS Suriname 2023

Design and Development by Namidi NV