Naks Logo

NAKS Iconenproject

NAKS Iconenproject

Surinaamse iconen vormen een belangrijk onderdeel van het immaterieel cultureel erfgoed. Kennis over Afro-Surinaamse iconen draagt bij aan het zelfbewustzijn van de Afro-Surinamers en kan hen inspireren tot het leveren van grote prestaties en een gevoel van trots bezorgen over de prestaties van rolmodellen. Vandaar dat HET EUFRIE NAKS Documentatiecentrum zich inzet voor het vergroten van de kennis van Surinamers over hun eigen iconen.

Vanuit deze gedachte is ter gelegenheid van de viering van 70 jaar NAKS in 2017 het Surinaamse Iconenproject gelanceerd. Sinds 2018 worden Jaarlijks 12 Surinaamse iconen geïdentificeerd, personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Surinaamse ontwikkeling op diverse gebieden van het maatschappelijk functioneren. Intussen zijn reeds 60 iconen geselecteerd en aan het publiek gepresenteerd middels de Iconenkalender 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. Er voorbereidingen gaande om in november 2023 nog eens 12 iconen te presenterenvia de Iconenkalender 2023. Bij de launch van de kalenders wordt tevens een folder en DVD gelanceerd terwijl er ook een expositie over de iconen wordt gehouden.

De lancering van de Iconenkalender gaat elk jaar gepaard met een speciaal programma voor de schooljeugd. Er wordt een scholierententoonstelling ingericht met veel beeldmateriaal, teksten een attributen van de verschillende Iconen. In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en diverse particuliere scholengemeenschappen brengen jaarlijks honderden leerlingen van basis-en VOJ-scholen en studenten van het I.O.L. een bezoek aan deze expositie. De leerlingen krijgen niet alleen een uitgebreide rondleiding, ze bekijken de video-opname en nemen tevens deel aan een quiz over de Iconen. Aan dit bezoek wordt op school een vervolg gegeven in de vorm van een opstel-opdracht of spreekbeurt.

Documenten

Plaatsing van NAKS-iconen
Kalendertekst Nederlands met bijbehorende odo
Kalendertekst Sranantong

Mini Documentaire

NAKS Suriname 2023

Design and Development by Namidi NV