Naks Logo

Sranantongo Commissie

Sranantongo Commissie

De NAKS Commissie Sranantongo is opgericht om de kennis en het juiste gebruik van de ´verbindingstaal´ van de Surinaamse bevolking te onderzoeken en te stimuleren.

De Commissie organiseert

  • Sranantongo cursussen: conversatie, schrijven, grammatica
  • Workshops, lezingen over de taal
  • Sranantongo voorleesactiviteiten op de Dag der Moedertalen
  • Sranantongo Dictees
  • Sranantongo Neti: interactieve bijeenkomsten waarbij de vertelkunst, poëzie en muziek centraal staan.
  • Vertalingen via het NAKS Vertaalbureau (Nederlands-Engels-Sranantongo)
  • Advisering van instituten en overheid inzake de Sranantongo spelling.

Deze activiteiten, die bijdragen aan het beheersen van de taal, aan zelfbewustzijn, identiteit en natievorming, zijn gericht op een algemeen publiek maar vooral op de jongere generatie Afro- Surinamers.

Conversatiecursus voor beginners

De Conversatiecursus richt zich voornamelijk op een internationaal publiek dat voor korte of langere termijn in Suriname verblijft en zich in het Sranantongo wil redden maar ook op Surinamers die hun Sranantongo spreekvaardigheid willen verbeteren.

Cursussen Schrijfwijze Sranantongo

Voor een juiste schrijfwijze van het Sranantongo organiseert NAKS ook cursussen ‘Skrifi Sranantongo. Als basis voor deze lessen wordt de schrijfwijze gevolgd van Eddy van der Hilst, die nauw betrokken was bij het onderzoek naar het Sranantongo van de bekende hoogleraar Jan Voorhoeve, en die in 1988 zijn eerste handleiding voor een juiste schrijfwijze van het Sranantongo: Skrifi Sranantongo Bun, Leysi En Bun Tu publiceerde. Eddy gaf in 2013 ook Taki Sranantongo Bun, De grammatica van het Sranan en tevens De spelling van het Sranan, Hoe en waarom?

Masterclass Sranantongo Grammatica

In 2018 werd door NAKS de eerste Masterclass Sranantongo Grammatica georganiseerd. Coördinator Vivian Olf ziet de Masterclass als een mooie gelegenheid om juist die mensen die actief zijn in het publieke domein, de media, theater, wetenschap en maatschappelijke instellingen beter begrip bij te brengen voor de taal. ´Want een taal goed spreken betekent dat men de regels dient te beheersen´. De Masterclass Sranantongo die op 20, 25 en 27 april 2018 werd georganiseerd had een bijzonder karakter door het optreden van Hein Eersel (1922), Sranantongo-kenner van het eerste uur, wiens hele leven in het teken staat van het bestuderen van de Surinaamse taalgeschiedenis. Meer dan dertig deelnemers onder wie tal van bekende Surinamers hingen aan de lippen van ´Oom Hein´ die zijn kennis op een glasheldere wijze en altijd met een flinke dosis humor weet over te dragen.

Het Sranantongo Dictee

Het Sranantongo Diktee – een initiatief van de Surinaamse Televisie stichting (STVS) is van oudsher de manier een breed publiek voor de eigen taal te interesseren. Sinds 2019 wordt deze activiteit jaarlijks Samen met de STVS georganiseerd en uitgezonden.

Dag der Moedertalen: NAKS Voorleesuurtjes Sranantongo op diverse scholen 2019

21 februari is door de UNESCO uitgeroepen tot de Internationale Dag der Moedertalen. Deze dag wordt door NAKS gezien als een unieke mogelijkheid om het Sranantongo uit te dragen en dichterbij de mensen, vooral onze kinderen, te brengen. Daarom organiseert de NAKS Sranantongo Commissie sinds 2019 jaarlijks voorleesactiviteiten in het Sranantongo, in samenwerking met enkele scholen. Vanwege de COVID-pandemie werd een videoclip van een theater sketch geproduceerd voor de schooljeugd en gepresenteerd op de UNESCO Dag der Moedertalen.

Sranantongo Neti

De Sranantongo Neti kent een lange geschiedenis. De grote voorvechter van het Sranantongo van het eerste uur, de onderwijzer Julius G.A. Koenders, organiseerde aan de vooravond van Manspasi Dey al een Sranantongo Neti. Een initiatief dat werd nagevolgd door bewegingen als Wie Eegie Sanie, Kra en Wi na Wi, die zich sterk maakten voor de eigen cultuur. De organisatie NAKS heeft de aandacht voor het Sranantongo vooral gestimuleerd door middel van toneelstukken als Aladey Libi van Eugène Drenthe, A prasi fu Bigi Dorsi van Dobru en het Doe-theater van Henk Tjon en Thea Doelwijt vaak met Wilgo Baarn in de hoofdrol. De laatste paar jaar is de Sranantongo Neti door NAKS nieuw leven ingeblazen door de Commissie Sranantongo met lezingen, workshops over taal, dans, muziek, cultuur en iconen.

NAKS Vertaalburo Sranantongo

Een speciaal team van de Commissie Sranantongo, aangevuld met externe Sranantongo deskundigen, voert vertaalopdrachten uit voor derden. Dit gebeurt in de vorm van het vertalen van documenten van het Nederlands naar het Sranantongo en v.v.; het vertalen van reclameboodschappen in het Sranantongo; het vertalen van handboeken, instructieboeken; het tolken tijdens workshops en conferenties. Tot de cliënten van het Vertaalbureau horen opdrachtgevers in Suriname en Nederland: bedrijven, ministeries, particulieren, musea, filmmakers.

Commissie Evaluatie Sranantongo spelling

NAKS heeft op 14 juni 2018 een speciale Commissie Evaluatie Sranantongo Spelling geïnstalleerd. De spelling van het Sranantongo werd 32 jaar geleden officieel door de Surinaamse regering vastgesteld met het oog op het hanteren van een juiste spelling door overheidsinstanties, justitiële instanties en burgers.

De Commissie kreeg als opdracht mee de spelling van het Sranan tongo, zoals vastgesteld bij SB 1986 no. 40, te evalueren en aanbevelingen te doen m.b.t. noodzakelijke wetsaanpassingen. De evaluatie zal onder meer geschieden middels vraaggesprekken, inschakeling van deskundigen, workshops, studiedagen en een nationale conferentie. De inspanningen zullen uiteindelijk moeten resulteren in de wettelijke vaststelling van de spelling van het Sranantongo in de 21e eeuw.

Sranantongo Commissie bestuursleden

Voorzitter

Renate Sluisdom

Ondervoorzitter

Gwendeline Fer

Secretaris

Michael Blaaker

Lid

Sandra Goedhoop

Lid

John Jones

Lid

Urdize de Getrouwe

Lid

Ingrid Ameerali-Gever

Sranantongo Commissie Adviseurs

Adviseur

Vivian Olf

Adviseur

Romeo Grot

Diensten

Conversatiecursus Sranantongo

Het aanleren van basis spreekvaardigheden van het Sranantongo. Cursussen zowel voor Nederlands als Engels sprekenden beschikbaar.
Duur: 12 weken

Cursus Correct Schrijven Sranantongo

Het leren van de juiste spelling van het Sranantongo
Duur: 10 weken

Masterclass Sranantongo Grammatica

Het beheersen van de Sranantongo grammatica, het verkrijgen van inzicht in de structurele regels gericht op een betere taalbeheersing en grotere creativiteit in het taalgebruik.
Duur: 4 dagen

Vertaalservices

Vertaalservices Nederlands Sranantongo en Sranantongo-Nederlands; advertentie services. Deze service wordt op maat geleverd

Lezingen

Lezingen Sranantongo: er kunnen op verzoek Sranantongo lezingen verzorgd worden over diverse onderwerpen de taal rakende. Deze service wordt op maat geleverd

NAKS Suriname 2023

Design and Development by Namidi NV