Naks Logo

Creative Industries Commissie

Creative Industries Commissie

Doel van deze Commissie is te adviseren inzake acties die ondernomen kunnen worden om creatieve culturele talenten en vaardigheden te verbinden met de kansen die de economie biedt om de verdiencapaciteit te ontwikkelen en te versterken.

Samenstelling

Lid

Sieglien Spier

Lid

Jennifer Baarn (Adviseur)

NAKS Suriname 2023

Design and Development by Namidi NV