Naks Logo

Afdeling Trowstu

Afdeling Trowstu

Doel van de Afdeling is kennisoverdracht van de rituelen, gezangen, een goede voorbereidingen en uitvoering die horen bij het houden van een singineti. Een rouwzitting wordt op de avond vóór de allerlaatste groet aan de overledene, gehouden. Via cursussen wordt - naast historische ontwikkelingen van de singineti – informatie verstrekt over het programma c.q. het draaiboek, de attributen, de keuze van de liederen, aandacht aan de nabestaanden, kleding en rouwverwerking Hoe geef je invulling aan de singineti? Votum en groet. Daarnaast verleent de afdeling advies, bijstand en begeleiding aan groepen die van plan zijn een singinetigroep op te richten.

Grondlegger van de Singineti Afdeling is Rudy Strijk die op 20 september 2014 is overleden.

Samenstelling

Lid

Gerda Doekhie

Lid

Sjachnaz Pengel

Diensten

Leiden van een singineti (troostavond, daags voor de uitvaart)

Een singineti wordt van A tot Z voorbereid en geleid door een getrainde groep van medewerkers, in nauwe samenwerking met de familie. Er kunnen zonodig ook troostsessies gehouden worden in het bijzonder aan groepen/ jongeren.
Duur: de normale duur is 4 uren, maar afhankelijk van de klant kan het aantal uren aangepast worden.

Leiden van een singineti

Een singineti wordt van A tot Z voorbereid en geleid door een getrainde groep van medewerkers, in nauwe samenwerking met de familie.
Duur: de normale duur is 4 uren, maar afhankelijk van de klant kan het aantal uren aangepast worden.

Master of Ceremonies bij uitvaartdiensten

Het voorbereiden, coördineren en leiden van een uitvaartdienst in overleg met de familie.

Cursus Leiden van een Singineti op kundige en waardige wijze

Kennisoverdracht en aanleren van vaardigheden in werkgroepverband. Aanleren van tenminste 100 liederen en verbeteren van uw stemkwaliteit.
Duur cursus: 12 weken

NAKS Suriname 2023

Design and Development by Namidi NV