Zunder: Het gaat niet om afschaffing van de slavernij

De Nationale Reparatie Commissie Suriname houdt vrijdag een lezing naar aanleiding van door haar Kennisinstituut verricht onderzoek. Het thema van de avond is: Bestaat er een samenzwering tegen de Surinamers van Afrikaanse afkomst? De keynote spreker op de avond is Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname.

Zunder zegt dat de lezing een educatief en informatief karakter zal hebben en staat in het teken van de vermeerdering van kennis en inzicht over het historische verleden van het Afrikaanse Surinaamse deel van de bevolking, met het oog op de toekomst. Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van de demografische jubileumjaren, waarover de samenleving de afgelopen weken veel te horen heeft gekregen en nog te horen zal krijgen. Aan het motto ‘hoe wij hier ook samenkwamen’ zal door de Nationale Reparatie Commissie inhoudelijk invulling worden gegeven, stelt Zunder.

De commissie vindt het merkwaardig dat over de aankomst van personen uit Afrika in dit jubileumjaar er geen woord wordt gerept over hun prestaties in de koloniale tijd. Nog minder wordt er gesproken over wat de voorouders van de Afrikaanse Surinamers in die eeuwenlange periode voor land en vooral voor de kolonisator hebben gepresteerd. In plaats daarvan worden de nazaten van de Afrikanen weer eens verdeeld, want het accent wordt gelegd op de afschaffing van de slavernij. De afschaffing van deze afschuwelijke misdaad tegen de menselijkheid moet blijkbaar worden herdacht en of zelfs liefst uitbundig worden gevierd. Daarbij wordt de gehele samenleving bovendien op een verkeerd spoor gezet, meent de commissie.

“Zo is er laatst een interessante week-conferentie door de Universiteit van Suriname gehouden in het kader van onder meer 155 jaar afschaffing van de slavernij. Is er doelbewust geen rekening mee gehouden dat de voorouders van de niet in het binnenland vertoevende Afro-Surinamers pas 145 jaar geleden hun vrijheid van de koloniale overheersers hebben verkregen en niet 155 jaar geleden.
Dit fundamentele vraagstuk en tal van andere vraagstukken, zoals de structurele manco’s in wat wij onze kinderen op school laten leren over de geschiedenis, de uitspraken gedaan op 30 juni 2018 van de burgemeester van Rotterdam over ons slavernijverleden, de stand van zaken over de activiteiten van de Nationale Reparatie Commissie Suriname en hoe verder zullen onder meer aan de orde komen.”

De lezing wordt op vrijdag 6 juli in theater Unique gehouden om 19.00 uur.

Bron:www.starnieuws.com