Y’E KOR’MI

Beste lezers
In de vorige NAKS Tori hebben wij per abuis het gedicht van Marlène Babel gehalveerd. We hebben intussen als redactie onze verontschuldigingen aangeboden aan Marlène en plaatsen nu het volledige gedicht.

Y’E KOR’MI

Di mamanten, mi nanga yu
s’don
N’a lanki fu na bedi
y’e ferter’mi fa yu o set’kon
na libi fu mi nang yu
net’yuru yu kon na oso,
dan yu gi mi wan steyf ’
fonfon

Luku mi skin
A e hat’lek prin
e sutu mi ala sey
dat’disi no e go psa moro
no wan dey
Na wan bigi ley

Mi sidon prakser’fa a e
wroko
na ini na tonton fu yu
a e gi mi fu mi lon gwe
komopo
na ini na oso
m’e frede tak’ wan dey
y’o kir’mi
lek wan fowru
Fu soso

tide mi de bar’yu adjosi
bika mi e tak bori bori
y’e tak ‘losi losi
mi sref ab’wan yeye d’e
tyar’mi tu
dat’mek’tide m’e lusu yu fu
tru

NAKS TORI no.11, 2013 editie