WORKSHOP SURINAAMSE ONDERWIJZERS BOND (S.O.B.)

I.S.M. GEZINS EMPOWERMENT UNIT NAKS EN ACC

THEMA: HERKENNEN EN AANPAKKEN VAN DEVIANT/AFWIJKEND GEDRAG

Datum: Zaterdag 19 maart 206
Plaats: SOB centrum, Albertlaan
Tijd: 10.00 – 15.30 uur

Programma workshop
10.00 uur – Ontvangst met een drankje
10.15 uur – Korte kennismaking   op welke school geef je les

  • Wat zijn je kwaliteiten en hoe ervaar je je rol als leerkracht?
  • Zijn er knelpunten m.b.t. het gedrag van leerlingen en kun je ze benoemen?
  • Wat is het contact met de privé omgeving van de leerling?
  • Geef concreet aan wat je herkent bij de leerling en wat met deze herkenning wordt gedaan??

12.00 uur – In groepjes bespreekbaar maken de gesignaleerde knelpunten.
13.00 uur – Pauze
13.30 uur – Het maken van een stappenplan wat te doen bij het signaleren van probleemgedrag van een leerling.

  • Wat zijn mogelijke samenwerkingsverbanden?
  • Bij wie wordt een leerling aangemeld bij het signaleren van deviant gedrag?
  • Doorverwijzingsprocedure naar het Gezins Empowerment Project van NAKS

15.00 uur – Evaluatie en afsluiting & Uitreiking certificaten