‘Winti en christendom moeten elkaar aanvullen’

Uit: De Ware Tijd 11/04/2021 10:10 – Audry Wajwakana  

PARAMARIBO – Het christendom en winti hoeven niet met elkaar in strijd te zijn. Christenen moeten volgens andragoloog Urmie Macnack, die zich bezighoudt met transcultureel systeem-psychotherapie, accepteren dat winti een geloofssysteem is, dat op zichzelf staat. Aan de hand van eigen ervaring vertelt ze in de zesde webinar van de ‘Beweging Zwarte Vooruitgang’ met als thema ‘Religie/ Spiritualiteit: Versterking of Onderdrukking’ dat winti en christendom juist aanvullend naar elkaar toe zijn. 

Macnack komt uit het district Para, waar het christelijk geloof (EBG) en winti in het leefsysteem van de bewoners in de Para plantages verenigd waren en er geen sprake was van onderlinge strijd. Echter, buiten de plantages werd het wintigeloof door christenen, wel als voorouderverering en demonisch gekwalificeerd. Het gevolg hiervan is volgens de systeemtherapeut dat het effect heeft op de menselijke psyché en ertoe leidt dat sommige mensen zich in het geheim met winti gingen bezighouden. “Nu doet men dat niet meer, maar wat ik in mijn spreekkamer meemaak is dat mensen komen met worstelingen binnen de familie.”

Binnen systeemtherapie ziet Macnack dat de winti heel veel raakvlakken heeft met wat in de psychologie gebruikelijk is. Ook in de psychologie gaat men uit van oude trauma’s die doorwerken. Omdat net als in de psychologie winti ook behandelingsmethoden kent, roept ze op tot herwaardering van de winti. Dit is volgens haar een sjamanistisch geloof dat de mens in de wereld in allerlei vormen aantreft. “Men gelooft in een oppergod waar alles in de natuur begeesterd is. Het heeft dus niks te doen met bijgeloof of heidens”, zegt ze. Volgens haar denken veel witte mensen er niet negatief over. Maar zwarte mensen schamen zich voor de negatieve boodschappen die ze eeuwenlang van generatie op generatie mee hebben gekregen. De herwaardering begint bij het individu. “Ga zelf op onderzoek uit en neem niet aan wat anderen ons zeggen”, zegt ze. Omdat er vanuit de winti wel tolerantie is naar het christendom zou dit ook omgekeerd moeten zijn om conflicten binnen families omtrent het geloof op te lossen. “De kerk als instituut kan iets hierin betekenen”, zegt ze.

Ervan uitgaande dat de kerk een sociaalmaatschappelijke instelling is die functioneert in een sociaalmaatschappelijk bestel dat zowel christelijke als niet christelijke organisaties ontmoet, zou het volgens dominee Edgar Loswijk te kortzichtig zijn om niet met de mensen van het wintigeloof in gesprek te gaan. “Het mooie hiervan is dat we elkaar respecteren. En dat betekent dat je het niet met alles eens hoeft te zijn. Het gaat om de samenleving.” Hij stelt dat de kerk wel midden in de samenleving is en haar identiteit niet zal prijsgeven, maar wel verantwoording schuldig is aan die samenleving. Hij, Macnack en historica Judy Samson waren de inleiders van de webinar. In zijn presentatie wees Loswijk op de aspecten waar de EBGS als deel van de maatschappij een rol heeft gespeeld in de slavernij periode en daarna. Samson ging in op de geschiedenis van het ontstaan van de wintireligie. Tijdens de vragenronde gaf de dominee toe dat de presentaties van de twee vrouwen eyeopeners waren.

De serie webinars is een initiatief van Eline Graanoogst, Astrid Runs en Vanessa Limon die op 13 juli 2020 de ‘Beweging Zwarte Vooruitgang’ hebben opgericht. Aanleiding was volgens Runs ‘The Black Lives Matter protesten’, over de brute politiemoord op George Floyd. Als een rimpeling in zee, in steeds grotere golven verplaatsten de protesten zich naar Brazilië, Frankrijk, Engeland, Nederland, Barbados, inheemsen in Nieuw-Zeeland en Australië. De protesten worden wereldwijd geleid door mensen van kleur, maar de beweging zag steeds meer participatie van de witte bevolking die deelneemt aan de strijd tegen sociale ongelijkheid en systematisch racisme. Om de problemen waarmee de afro-Surinamer te kampen heeft, bespreekbaar te maken, is gestart met het organiseren van webinars. De eerste was op 8 november vorig jaar. De initiatiefnemers kiezen voor thema’s die in eerste oogopslag een beetje ongemakkelijk aanvoelen binnen de gemeenschap. “Wat we willen bereiken is dat mensen bereid zijn hun visie op een bepaald thema te delen en om met elkaar in dialoog te gaan”, zegt Runs. Om een breder publiek te bereiken hebben de initiatiefnemers ook een Youtubekanaal aangemaakt waarin alle webinars terug te bekijken