Wilgo Baarn: speech presentatie boek (part IV)

Toespraak bij Launch Boek: “Wilgo Baarn, een Ware Ala Kondreman”.

Goedenavond, geachte aanwezigen. Mijn naam is Duncan Brunings. Het is mij een genoegen vanavond de Staatsolie Foundation te mogen vertegenwoordigen. Ik doe dat samen met mijn mede-bestuursleden Steven Alfaisi, en Iris Giliad die de liaison voor dit project met NAKS is geweest.

“Wilgo Baarn, een Ware Ala Kondreman”. Wijlen Wilgo Baarn is de NAKS familie dierbaar. Dat is niet alleen in woord, maar méér nog in daad merkbaar. Het bestuur van NAKS heeft zich kosten noch moeite gespaard om verschillende actoren met zich mee te krijgen, om Wilgo Baarn als cultuur- icoon te vereeuwigen. En terecht. Ook de Staatsolie Foundation was overtuigd na het lezen over zijn levensloop en zijn bijdrage aan de Surinaamse cultuur, op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Wij voelden ons geroepen om dit project mede te ondersteunen.

De ‘Staatsolie Foundation for Community Development’ financiert gemeenschapsprojecten in de categorieën: gezondheid & veiligheid, milieu, kunst & cultuur, energie, en ondernemerschap. De publicatie van dit boek valt binnen de categorie Kunst en Cultuur, het vastleggen van immaterieel cultureel erfgoed, en educatie, en voldoet aan de eis van duurzaamheid.

Vanwege de beperkte middelen van de Foundation, is het streven, dat Organisaties zoveel als mogelijk co-financiering zoeken, en waar mogelijk een eigen bijdrage te leveren. NAKS, met een voorzitter als Siegmien Staphortst, heeft in ruime mate aan deze voorwaarden voldaan, en het succes is dan ook niet uitgebleven. Het ‘Assuria Community Fund’ is de co-financierder bij dit project en daarnaast heeft ook NAKS zelf zich ingezet.

Het bestuur van de Staatsolie Foundation wil NAKS, de totale samenleving, en in het bijzonder de familie en vrienden van wijlen Wilgo Baarn, feliciteren met de publicatie van dit boek over hém, onze culturele Ambassadeur, van wie wij vandaag de verjaardag herdenken, en wie wij tegelijkertijd mogen vereeuwigen met de realisatie van dit boekwerk. Ook complimenten aan de schrijvers, Chandra van Binnendijk en Marijke Visser. Wij spreken de hoop uit dat met name jonge kunst- en cultuurbeoefenaars geïnspireerd zullen raken bij het lezen van dit boekwerk, zodat er nog méér grote zonen en dochters in de kunst- en cultuurwereld mogen uitgroeien.

Dank u. (Geschreven door Iris Giliad, redactie Duncan Brunings).