Wilgo Baarn: speech presentatie boek (part III)

SPEECH LAUNCH / VERJAARDAG WILGO BAARN. 15 januari 2018

Anana Sayse Keduaman Keduanpon. Noti e pasa sondro Krakti Anana.
A Krakti Disi e meki wi ferstan dat dede a no a kaba fu libi.
A yeye fu Wilgo Baarn froysi go na a futu fu Anana Saysi.
Wi e bribi dati a bigi Brada no kaba ete na ini grontapu. Wi e bribi ini a krakti fu san a e teri now fu un dede bigiwan. Wilgo, Yu libi grontapu ma Yu de ete.

Den koni nanga den sabi zijn er voor altijd; in ons heden en ook in de toekomst.
A rutu f’a bon de ini En anu. Na wan rutu di tay stefstefi ini a gron fu wi Sranankondre. En den wwiri de na wi anu.

Wilgo. Wi sa tan memre yu ini ala den fasi fa wi sabi yu: Leki papa, omu, collega, singiman, dansiman, bigi famiriman, stonfutu fu Naks, kortom EEN RASECHTE SURINAMER, een ware ala kondreman.

Bigi Yeye! Ala kondreman Wilgo Baarn tide na Yu dey.

U hebt zich beziggehouden met de vorming en de binding van Cultuur Suriname.
Zie maar onze erfenis; de formatie van de ala kondre-dron, die jij leidde en waar jij de bedenker van bent geweest. Zie daar de inspiratie die je in stopte om de Surinaamse cultuur tot een gedachte te smeden. Hier bent u geen goudsmid geweest, maar wel een cultuursmid.

Wie kent de begeestering van onze alakondre-man Wilgo Baarn niet in de vele toneelstukken en al wat hij nog meer deed.
Hij wist zijn kennis en zijn weten (en koni nanga en sabi) op zijn eigen manier over te brengen, die uit te beelden en zo een ieder, die samen met hem werkte te boeien. A ben abi en ini en anu fu ben tay ini yeye kon na wan di ben wroko makandra nanga en.

AY! WAN TRU TRU KULTURUMAN / WAN BIGI BASI NA WI MINDRI.

Wé! den fraga fu yu yeye, den koni nanga sabi no sa kaba way na wi mindri.
Krakti wi e begi gi na organisatie Naks fu san den e du en san de ete fu du.
Awinsi bigi skwala de, den wroko-anu fu naks sa ferstan makandra en wroko go miti a succes. Niets moet jullie uit de weg doen slaan.

Samenwerken, Respect hebben voor de totale Creatie.het totale Bestaan.

Krakti, sabi nanga koni fu den rutu f’a bon wi e kisi fu Anana Keduaman Keduanpon.

Met het vertrouwen in Anana, het vertrouwen in jezelf nanga, ini den kabra nanga den bun yewe, wi e bribi dati a wwiri naks sa gro kon lepi na a bon.

Naks krakti en goede samenwerking in ala sa un sa du.
Krakti Anana de nanga wi, e wroko ini wi en WI MU GRABU EN.

Dorenia Babel
OKOMFO FU KONDRE
15. 01.2018