Webinar 7: Studying the past for a prosperous Future

    

Webinar 7: Studying the past for a prosperous Future
Op Zondag 2 mei 2021 vragen wij u om mee te denken en te praten over de opzet van een nieuwe opleiding. De volgende vraagstukken van Afro – Surinamers komen aan de orde hun:
• Geschiedenis;
• Cultuur en;
• Ontwikkeling.
Drs. Helmut Chr. Gezius, gaat in op waarom deze nieuwe opleiding nodig is. Geef tot uiterlijk Vrijdag 30 april 2021 aan in welke dialooggroep u wilt participeren.
Werkgroep thema’s:
1. Onderwijsvorm en – niveau.
2. Onderwijsthema’s
3. Onderzoeksthema’s
Mail uw keuze naar helmut.gezius@uvs.ed