VROUW IN BALANS

In balans zijn is belangrijk. Als we zowel lichamelijk als geestelijk/emotioneel in balans zijn kunnen we zo optimaal mogelijk functioneren. We zijn dan in staat om veel meer mogelijkheden (kwaliteiten/ talenten) van onszelf te benutten. In balans zijn geeft je lichaam en geest de rust en ontspanning die ze nodig heeft. Je lijkt de hele wereld aan te kunnen, alles lijkt je gemakkelijker af te gaan (werk, op­voeding, relatie). De nodige energie komt vrij en je hebt plezier in het leven en zin om dingen te doen.
Marlène Babel –

Driedubbele taken van vrouwen
Ik hoor vrouwen vaak zeggen dat ze moe zijn. Vaak hebben ze naast huishoudelijke taken een baan buitenshuis. Kinderen, haar man, ouders en overige familieleden doen allen een beroep op haar, of beter gezegd: zij vindt dat zij ten alle tijden voor hen beschikbaar moet zijn. Ze kan geen nee zeggen, ze ziet het als haar taak en als zij daartoe niet in staat is dan heeft ze volgens haar gefaald als vrouw, moeder, dochter, partner. Ondanks haar inzet lijkt het niemand op te vallen wat zij doet en wat ze allemaal geeft.

Vrouwen leren dat het hun taak is voor anderen te zorgen.
In gesprek met vrouwen geven zij aan dat de boodschap die zij via socialisatie (opvoeding) mee heb-ben gekregen is dat hun taak is: voor anderen te zorgen. Dat voor¬beeld heeft ze van haar moeder en andere volwassen vrouwen in haar omgeving afgekeken. Moeder was vaak met anderen en nauwelijks met zichzelf bezig. Maar ook via de school, via buurtbewoners, tijdschriften en films kreeg ze mee hoe vrouwen zich horen te gedragen.

Vrouwen worden veelal op hun zorgtaken aangesproken terwijl zij nog veel meer in hun rugzak hebben. Vrouwen zijn gevers en anderen nemers (ontvangers). Anderen hebben haar nodig, maar omgekeerd….??
Heeft zij dan geen steun nodig? Geen schouders om tegenaan te leunen? Als zij voortdurend aan het geven is en niks ontvangt zal zij op den duur leeg raken. Haar draagkracht kan de draaglast niet aan. Ze raakt uit balans.

Hoe kunnen vrouwen uit balans raken?

  • Door factoren die vanuit haarzelf komen: ziekte, onzekerheid, geen nee durven zeggen, on¬tevreden over haar leven en over wat zij tot nog toe heeft bereikt, wat ze zou willen bereiken en wat ze uiteindelijk heeft bereikt;
  • Door factoren van buitenaf: werkdruk (thuis en buitenshuis), verlies van een dierbare, echtscheiding, schulden, druk vanuit haar directe omgeving.

Soms kunnen het heel kleine dingen zijn, maar samen kunnen ze voor behoorlijk wat onrust zorgen. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verandert er bijvoorbeeld iets in je lichaam dan heeft dat ook haar weerslag op het emotioneel gebied. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Wat gebeurt er als een vrouw uit balans raakt?
Wanneer ze haar balans kwijtraakt kan het zijn dat ze zich van het ene op het andere moment niet meer gelukkig of prettig voelt. Ze raakt neerslachtig, is vaak moe en heeft het gevoel dat de dipjes steeds meer worden tot dat ze nergens meer zin in heeft. Alles wordt haar te veel wat de nodige problemen met zich mee kan brengen. Als ze door haar omgeving niet begrepen wordt kan dit uitmonden in conflicten. Samen met haar directe omgeving zal in eerste instantie gewerkt moeten worden om de balans in haar leven terug te vinden. Soms zal hulp van buitenaf erbij gehaald moet worden.

Wat kunnen vrouwen doen om weer in balans te komen?
Ze kunnen hun best doen om in balans te komen door hun rugzak nader te bekijken: wat willen ze erin houden en wat laten ze los? In balans komen is voor een ieder verschillend, maar toch zijn er enkele tips die daarbij gebruikt kunnen worden.:

  • Neem regelmatig tijd voor jezelf: een boek lezen, andere dingen doen dan alleen huishoudelijk werk of activiteiten die met zorg van anderen te maken hebben. Of gewoon een uurtje niets doen en voor niemand beschikbaar zijn. Met andere woorden: voer jouw eigen kwaliteitstijd in;
  • Maak een planning van de dag: wat wil je aan het eind van de dag bereikt hebben en wees tevreden met wat je bereikt hebt. Wees ook trots. Trots is een nectar die je door jouw aderen moet laten vloeien. Het is een tegengif voor stress;
  • Stel haalbare doelen: wat is wenselijk en wat is haalbaar;
  • Bouw pauzes in: stress is op zich helemaal geen probleem, zolang de spanning niet te hoog oploopt en je voldoende herstelt;
  • Zodra je gaat piekeren moet je weten dat dit een signaal van stress is: piekeren is een signaal van overbelasting;
  • Zorg ervoor dat ook jij aan bod komt: laat weten wat jij zou willen en wat jij van de ander verwacht.

 

You see a lot of smart guys with dumb women,  but you hardly ever see a smart woman with a dumb guy.
– Erica Jong –