Kort voor onze 45ste Srefidensi vroeg BINI (Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur) aan een aantal mensen: vertel ons je droom voor Suriname in 2050. Vertel het in 75 woorden: 75 woorden voor 75 jaar onafhankelijkheid.
We vroegen het aan 75 mensen, we presenteren vandaag 75-plus stemmen. Een gewone doorsnee van Suriname, nog niet geheel representatief, daarvan zijn wij ons bewust. Dit is dan ook een snelle, eerste verzameling van dromen en visies.

Ook enkele NAKS-ers deden mee…..lees je mee….

( Voor de andere inzendingen kunt u de Facebook pagina van Burgerinitiatief  Suriname bezoeken: Burgeriniatief Suriname)