Uitnodiging Boekpresentatie Urwin Vyent:Para plantages op 12 nov. a.s.

De boekpresentatie van Urwin Vyent, over de verkoop van de Para plantages, zal worden op zaterdag 12 november a.s. Wij willen u stimuleren om deze boekpresentatie bij te wonen, en geïnformeerd te raken over een belangrijk stukje geschiedenis van Suriname.

Wanneer: zaterdag 12 november 2016 van 11:00-13:00 uur.
Waar: multifunctionele Zaal Commissariaat Para, Hoek Kennedyweg / Damstraat
Inhoud: Plantage Onverwagt te koop.

In 1881 werd bij toeval door de tot slaaf gemaakten ontdekt dat de plantage Onverwagt in Suriname, waar zij jarenlang geleefd en Gewerkt hebben, op de veiling te koop werd aangeboden.

In het boek “Gekocht & betaald” vertelt Urwin C. Vyent het verhaal over hoe de voormalige tot slaaf gemaakten op deze plantage tot het besluit kwamen om op 18 mei 1881 hun plantage te kopen.

U leest ook over de familieruzies rond het bijeenbrengen van de koopsom; over de gemaakte sweri (spirituele eed) en over het leven op de plantage nadat zij daarvan de eigenaren geworden waren. Ook hun verzet tegen het betalen van vermogensbelasting, wat leidde tot het ontslag van gouverneur De Savornin Lohman, wordt in dit boek levendig beschreven.

Wat heeft een zwarte kat te maken met de koop van de plantage; een gekookt ei met een stuitbevalling en een uil met de dood?

In “Gekocht & betaald” worden deze zaken levendig verteld, waardoor u even het gevoel krijgt het leven van deze voorouders in het echt te ervaren.
unnamed-1