UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 2014

Een overzicht van de in 2015 door NAKS uitgevoerde activiteiten.

NAKS Jaaractiviteiten uitgevoerd in 2014-2