TOESPRAAK VOORZITTER VAN NAKS, SIEGMIEN STAPHORST

TOESPRAAK VOORZITTER VAN NAKS, SIEGMIEN STAPHORST

BIJ DE LAUNCH VAN DE SRANANTONGO ICONEN KALENDER EN EXPOSITIE OP 10 NOVEMBER 2017

GRANI FITI YU

Op 5 mei 2017 bestond De Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS 70 jaar en na zeven decennia heeft de organisatie nog steeds een vooraanstaande rol in het Afro-Surinaamse culturele leven. NAKS vindt het belang rijk om Afro-Surinaamse persoonlijkheden te eren en daardoor het zelfbewustzijn en de eigen identiteit van de Afro-Surinamers te helpen versterken. Vanuit die gedachtegang heeft de organisatie besloten om regelmatig een kalender van Afro-Surinaamse persoonlijkheden uit te geven en daaraan een expositie te koppelen.

De kalender voor 2018 is de eerste in de reeks; de expositie van 2017 staat in het kader van de viering van 70 jaar NAKS. Met de kalender en expositie geeft NAKS ook invulling aan een van haar belangrijke strategieën namelijk het vastleggen van en vergroten van de kennis over het Afro-Surinaams cultureel erfgoed.

Wij zijn er trots op dat NAKS, een organisatie die gestoeld is op vrijwilligerswerk, na 70 jaar nog steeds sterk, bewust en vol overgave aanwezig is op het vlak van de Surinaamse cultuur, in het bijzonder de Afro-Surinaamse cultuur.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers, medewerkers, adviseurs en donoren die hebben bijgedragen aan het realiseren van de NAKS-kalender 2018 en expositie van 2017. Blijf NAKS inspireren en steunen zodat wij kunnen voortgaan met het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan de opbouw en versterking van het Afro-Surinaamse erfgoed, de Afro-Surinaamse cultuur, de Surinaamse cultuur.

 

Siegmien Staphorst

(Voorzitter NAKS)

Paramaribo, 10 november 2017