Toespraak voorzitter NAKS bij de uitvaart van Wilgo Baarn

FAMILIE,
HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
NAKS FAMIRI
MATI FU FAMIRI BAARN, FEBIS, DIJKSTEEL
MATI FU NAKS

LAAT ME BEGINNEN MET OOM WIL TE BEDANKEN VOOR ALLES WAT HIJ BETEKEND HEEFT VOOR ZIJN GEZIN, VOOR DE GROTERE FAMILIE, VOOR NAKS, VOOR HET KORPS POLITIE SURINAME, VOOR HET NOLA HATTERMAN INSTITUUT, VOOR DE VOLKSHOGESCHOOL NAKS, VOOR HET CARIBBEAN CENTER, VOOR CARIFESTA, VOOR SURINAMERS IN NEDERLAND, VOOR AFRIKANEN IN TANZANIA!

DANK DUIZEND MAAL VOOR MIJ PERSOONLIJK, JOUW ADVIEZEN, JOUW STEUN, JOUW BEMOEDIGING, JOUW VRIENDSCHAP, JOUW ALTIJD GROTE SMILE OF BIGI LAFU TER BEIEINDIGING VAN EEN SERIEUSE TORI.

DANK AAN DE PRESIDENT
VOOR ZIJN BESLUIT OM AAN WILGO BAARN STAATSEER TE BEWIJZEN BIJ ZIJN UITVAART

WE ZIEN HIERIN EEN BELANGRIJKE STAP VAN DE SURINAAMSE REGERING NAAR ERKENNING VAN DE CULTURELE BIJDRAGE VAN SURINAMERS OP STAATSNIVEAU.

DE LAATSTE DAGEN HEBBEN WE VEEL GEZEGD OVER WILGO BAARN, OVER OOM WIL ZOALS WIJ ONZE GELIEFDE GRAAG NOEMEN.

WE HEBBEN BENADRUKT:

 • ZIJN LIEFDE VOOR ZIJN GEZIN EN FAMILIE
 • DE WIJZE LESSEN AAN ZIJN KINDEREN EN FAMILIE
 • ZIJN BETEKENIS VOOR NAKS ALS AFRO SURINAAMSE KULTURU GURU
 • DE GROTE BETEKENIS ALS BEGELEIDER EN VORMER VAN VELE SURINAAMSE JONGEREN

ZULLEN WIJ VANDAAG DE FOCUS LEGGEN OP ZIJN ROL M.B.T. DE ONTWIKKELING VAN JE EIGEN IDENTITEIT ALS ONDERDEEL VAN DE NATIONALE IDENTITEIT

HIJ ZEI: FOCUS OP HET BEREIKEN VAN ZELF IDENTITEIT – ALS JE JEZELF EN JE EIGEN KOMAF NIET BEGRIJPT OF RESPECTEERT ZAL JE NIET OPTIMAAL KUNNEN FUNCTIONEREN ALS MENS

WILGO ZEI: DENK NIET DAT HET VOLDOENDE IS OM OP EEN PODIUM DE CULTUUR UIT TE DRAGEN.

 • PODIUM IS HEEL BELANGRIJK OMDAT JE DAARMEE ANDEREN BEWUST KAN MAKEN VAN HUN EIGEN IDENTITEIT
 • MAAR BELANGRIJK IS OOK JE VERDIEPEN IN JE EIGEN CULTUUR; BEGRIJPEN WAT JE UITDRAAGT: BELANGSTELLING VOOR ONDERZOEK-VERDIEPING
 • BELANGRIJK IS OOK DOCUMENTEREN, VASTLEGGEN

WILGO ZEI: HET BEREIKEN VAN ZELF IDENTITEIT IS HEEL BELANGRIJK OM ANDERE CULTUURGROEPEN TE BEGRIJPEN DIE OOK BEZIG ZIJN MET HET INVULLEN VAN HUN EIGEN IDENTITEITSPROCES

 • REIK DE HAND NAAR ANDERE CULTUURGROEPEN DIE OOK BEZIG ZIJN MET HETZELFDE PROCES ALS JIJ, NAMELIJK HET ZOEKEN NAAR HUN EIGEN IDENTITEIT.
 • SLA JEZELF NIET OP DE BORST DAT JOUW CULTUUR DE BESTE IS
 • DISCRIMINEER DE ANDERE CULTUURGROEPEN NIET
 • ZET JE IN OM SAMEN TE STREVEN NAAR HET BEREIKEN VAN EEN NATIONALE SURINAAMSE CULTUUR

DOE WAT JE PREDIKT
DIT ZIJN DE LESSEN DIE HIJ ONS HEEFT GELEERD BINNEN NAKS

MAAR DAT ZIJN OOK BENADERINGEN DIE HIJ DAADWERKELIJK HEEFT TOEGEPAST IN DE PRAKTIJK. GEEN WOORDEN MAAR DADEN DUS!

HOE HEEFT HIJ DE GEDACHTEN M.B.T. MULTI ETNICITEIT TOT UITING GEBRACHT IN DE PRAKTIJK

ALA KONDRE DRON – OP HET GEBIED VAN DE DRON – EEN SURINAAMS CULTURELE- SURINAAMS ETNISCHE FUSIE VAN DRUM MUZIEK. DAARMEE IS HET BEGONNEN. LANGZAMERHAND ZIJN MEERDERE ELEMENTEN ALS ZANG EN DANS, OOK MULTI ETNISCH, BIJGEVOEGD.

MET DE ALA KONDRE DRON HEEFT HIJ SURINAMERS DE OGEN GEOPEND: JA, HET KAN; CULTURELE FUSIE IS MOGELIJK!; CULTURELE FUSIE IS NOODZAKELIJK.

 • HIERDOOR HEEFT HIJ TIJDENS ZIJN LEVEN REEDS KUNNEN ERVAREN DAT JONGERE THEATERMAKERS TIJDENS DE CARIFESTA DIE IN SURINAME GEHOUDEN WERD, DEZE GEDACHTE HEBBEN TOEGEPAST IN DIVERSE SURINAME PRODUCTIES DIE OP DE PLANKEN GEZET WERDEN
 • HIJ KON ZICHZELF DUS TIJDENS ZIJN LEVEN PRIJZEN VOOR ZIJN SUCCES OP DIT GEBIED

WILGO WAS EEN TRU TRU ALA KONDREMAN

 • MET HET ALA KONDRE DRON CONCEPT; DE MULTI- ETNISCHE FUSIE, HEEFT HIJ SURINAME TOT VER OVER DE GRENZEN KUNNEN NEERZETTEN ALS EEN VOORBEELDLAND
 • EEN WARE NATIONALIST DIE ZIJN WAARDE HEEFT BEWEZEN
 • EEN WARE KULTURU GURU
 • EEN WARE ALAKONDRE MAN

DIE ZEER TERECHT VANDAAG MET EEN PRODO BERI WAKA EN MET STAATSEER TEN GRAVE WORDT GEDRAGEN!!