TALENTONTWIKKELING BIJ JONGEREN: “CULTUURVERBINDING”

Een initiatief van Anoushka Harkisoen en Mennely Philips. Afstudeerproject van de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming (CMV) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Anoushka Harkisoen –

Talentontwikkeling jongeren_Anoushka HarkisoenHet viel Anoushka en Men­nely die respectievelijk een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond hebben, twee jaar geleden, toen ze in Suriname stage liepen, dat verschillende culturen in harmonie met elkaar leven, maar ook gemeen tegen elkaar kunnen zijn. Dat vormde voor dit tweetal om het project op te zetten. Het is belangrijk elkaars culturele achtergronden te kennen en daarvan te leren. Dit kan leiden tot begrip, zodat niet elk verschil als vijandig of bedreigend wordt ervaren. Met dit project moet de jeugd er bewust van worden gemaakt dat iedereen hetzelfde is, alleen met een andere culturele achtergrond. “Als ze dit van elkaar accepteren en respecteren wordt het harmonieus leven in een multicultureel land”.

Talentontwikkeling jongeren 2Dertig jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar hebben in de periode juli tot en met augustus 2013, zeven weken met elkaar geoefend bij NAKS. Talentontwikkeling, het ontdekken van gelijkenissen en het verbinden van elkaars interesses stond centraal tijdens het project. De jongeren hebben dit aan de hand van maatschappelijke thema’s tot uiting gebracht d.m.v. muziek, dans, spoken word en beeldende kunst. Deze vier disciplines zijn samen gesmolten tot één geheel, dat aan het einde van het project als theaterstuk werd opgevoerd. De jongeren zijn gecoacht door professionals binnen deze disciplines en ook hebben zij de inhoud met elkaar bedacht en vorm gegeven.

Talentontwikkeling jongeren 3“Tijdens de oefendagen bij NAKS, voelden de jongeren, zich erg thuis. Soms bleven we na de oefeningen nog hangen, lekker bijkletsen, dansen, muziek maken. Het kwam ook eens voor dat ik ze zelf naar huis moest sturen want het werd op een gegeven moment echt te laat.”, aldus Anoushka.
Zij vervolgt: “Wij zijn hetzelfde en toch verschillend vanwege onze culturele achtergrond, dit komt omdat elke cultuur zijn eigen normen en waarden heeft en toch ook overeenkomsten. Deze eigenschap maakt het bijzonder en soms moeilijk om elkaar te begrijpen en samen te werken. Dit was mijn uitgangspunt om het project te beschrijven en dan ook “Cultuurverbinding” te noemen. Door te werken met professionals hebben de jongeren veel uit zichzelf kunnen halen”.

Talentontwikkeling jongeren 4De introductiedag en de uitvoering van het project was bij het Nationaal Leger. Anoushka legt uit waarom: “Ook het Nationaal leger is in mijn visie een groot kunstobject, dit omdat er een geschiedenis aan hangt. Een plek waar je niet zo snel zou denken om jongeren bij elkaar te brengen. Door hen naar deze plek mee te nemen, wordt het verleden en het heden bij elkaar gebracht en kunnen zij zelf hun visie en/of oordeel vormen over hetgeen zij horen en uiteindelijk zelf mee maken. Daarnaast is er ook een overeenkomst met een paar competenties die de militairen leren en dat wat de jongeren nodig hadden om in zeven weken een project tot stand te brengen. Denk hierbij aan samenwerking, discipline, doorzet­tingsver­mogen.

Anoushka zegt trots te zijn met het resultaat dat de jongeren hebben geleverd. In samenwerking met NAKS zou dit project volgens haar voortgezet kunnen worden. Over de vorm zal nog gebrainstormd moeten worden wat haar betreft. “Mijn dank is groot aan alle samenwerkende partners”, te weten, NAKS, het Nationaal Leger, D-mus Entertainment, Copix Films, Directoraat Jeugdzaken, Fernandes, Basic One, Souposso, Villa Zapakara Kindermuseum, Nola Hatterman Instituut. Ge­rold Yngard: zonder hem was het project niet ontwikkeld tot wat het aan het einde was.

Coaches

Ori Plet – spoken word
Wendel ‘Tatoo’ Gefferie – muziek
Biko Zeewijk – muziek
Miquel Keerveld – beeldende kunst
Donovan Zeefuik – dans
Renate Galdey – regisseur
Jules Brewster – inspirerende input en sterke coaching

NAKS TORI no. 13, 2013 editie