STEM voor NAKS project: Kalender Sranantongo Iconen

NAKS is voornemens om eind oktober de Sranantongo Iconen Kalender plus expo te launchen. Romeo Grot en Sherwood Felixdaal zijn de trekkers van dit project. Om aan de benodigde financiële middelen te komen is het project geplaatst op het zgn. crowd funding net van Apura.org

Volgens de regels moet een project binnen 1 week na heden minimaal 100 stemmen krijgen voordat er gedoneerd kan worden op het project. Willen jullie helpen om de 100 stemmen voor dit project te halen?

Wat je moet doen?
Druk op VOTE en vul de gevraagde gegevens in.

Alvast grote dank vanuit NAKS voor uw ondersteuning.

Korte informatie over het project.

NAKS SRANANTONGO ICONEN KALENDER EN EXPOSITIE
NAKS draagt op diverse wijzen bij aan het behoud en versterken van het cultureel erfgoed van de Afro-Surinamers 
en het ontwikkelen en versterken van het bewustzijn van Surinamers over de cultuur. Een van de belangrijke elementen van dit Afro-Surinaams cultureel erfgoed is de taal, met name het Sranantongo.  Reeds jarenlang worden de activiteiten ter bevordering van de Sranantongo taal gericht op het verzorgen van cursussen en het houden van Sranantongo avonden.
Het bestuur van NAKS heeft op advies van de NAKS Werkgroep Sranantongo besloten om een nieuwe stap te ondernemen 
ter bevordering van het Sranantongo, namelijk de uitgifte van een kalender met Sranantongo teksten. Gaandeweg de discussies over de opzet van de Kalender is er een belangrijk aspect toegevoegd, namelijk het kiezen van 12 Surinaamse iconen, van wie het leven en werk op maandbasis belicht zullen worden.

De bedoeling is om bij wijze van educatie over Sranantongo en het eren van iconen die onze samenleving heeft voortgebracht, elk jaar zo een kalender uit te geven.
 
Wat is de opzet van de NAKS Sranantongo Kalender en expositie?
A) het eren van belangrijke Surinamers die onze samenleving heeft voortgebracht:
·        Per maand belichten we een belangrijke persoon die bijdraagt aan onze nationale cultuur en nationale ontwikkeling.
·        Bewust kiezen we niet alleen voor overleden personen.
·        Bij de keuze wordt gelet op de genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal vrouwelijke en mannelijke iconen.
·        Er wordt bij de launch van de Kalender een expositie gehouden, waarbij het publiek kennis kan maken met de gekozen iconen.

B) het bevorderen van het Sranantongo:
·        De tekst wordt zowel in het Nederlands als Sranantongo belicht.
·        Daarnaast wordt er elke maand een Surinaamse odo geplaatst.
 
De Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2018 wordt gelaunched in oktober 2017.  Tegelijk met de launch vindt de opening plaats van 
een expositie over de iconen, die een week zal duren. Gepoogd zal worden de expo ook in meerdere districten en mogelijk naar Nederland te houden. Einddatum van het project is een half jaar later. De kalenders zullen gedistribueerd worden in Paramaribo, de districten en Nederland. De launch en expositie vinden plaats in het NAKS complex aan de Thomsonstraat 8.  Indien de financiële middelen het toelaten zal de expositie ook in één of meer districten gehouden worden.

De resultaten van het project
De opbrengsten van de kalender zullen besteed worden aan projecten die de conservering van de Surinaamse cultuur als uitgangspunt hebben. 
Het Surinaamse publiek is via de uitvoering van dit project geïnformeerd over een 12-tal Surinaamse iconen. De belangstelling voor de Sranantongo taal als belangrijk element van het Afro-Surinaams cultureel erfgoed zal toenemen. Het Surinaamse publiek zal zich bewust zijn van de betekenis van het hebben van iconen, met name ter vergroting van het zelfbewustzijn van de eigen cultuur en maatschappelijke ontwikkeling. NAKS Suriname stelt zich ten doel de sociale, culturele, geestelijke, lichamelijke, en maatschappelijke belangen van de Surinaamse gemeenschap te behartigen in de ruimste zin des woords.

Aangevraagd bedrag € 8000,00