SOPHIE REDMOND, EERSTE SURINAAMS-CREOOLSE ARTS VAN SURINAME

Toespraak Siegmien Staphorst voorzitter van NAKS bij de kranslegging bij het borstbeeld van Dr. Sophie Redmond ( Inspiratiebron/Boegbeeld/Rolmodel/ICOON)

 • Eerste Creoolse arts in Suriname

Boegbeeld voor Afro-Surinamers; voorouder aan wie trots ontleend kan worden

 • Eerste Zwarte vrouw die in koloniaal Suriname een opleiding tot arts succesvol doorliep

Superprestatie voor die tijd; tegen alle verdrukking in!

 • Kwam op voor positieverbetering van vrouwen
  • Weigerde in de schaduw van haar echtgenoot door het leven te gaan en koos voor het uitoefenen van een toonaangevend beroep. Weet u wat dat betekende in de tijd waarin ze leefde.

En weet u dat er nu nog vrouwen in Suriname zijn die in de schaduw van hun echtgenoot leven! Zij ging tegen de verdrukking in, op zoek naar haar eigen identiteit als mens, als vrouw!

 • En ze dacht daarbij niet alleen aan zichzelf want ze besefte dat het merendeel van de vrouwen van haar tijd met hetzelfde probleem te kampen hadden. Dus was ze actief in het bewust maken van vrouwen over hun positie in de samenleving;
  • “wees niet tevreden met de rol die de samenleving traditioneel aan vrouwen voorschrijft maar grijp naar hogere doelen”
  • Durf als vrouw een niet traditioneel vrouwenberoep uit te oefenen
  • Durf als vrouw politiek actief te zijn – en dat was ze ook
  • Durf als vrouw een eigen identiteit neer te zetten en een voorbeeld te zijn voor anderen!
 • Zette zich in voor de achtergestelden in de samenleving: zij was zelf een voorbeeld wat dat betreft; toen reeds zette zij volkstoneel het Sranantongo en de radio in om voorlichting aan de grassroots te verzorgen!

Gezondheidsvoorlichting maar ook voorlichting over positieverbetering; over hoe armoede te bestrijden.

 • Was cultureel actief: ontdek via cultuur jouw eigen identiteit om een sterke persoonlijkheid te worden die de maatschappij kan dienen of helpen trekken!

Sophie Redmond.

Dank dat je zo een tof mens, zo een toffe vrouw was.

Dank dat je daarmee een belangrijk rolmodel bent geworden voor de Surinaamse vrouwenemancipatie

Dank dat je een belangrijk rolmodel bent voor Afro-Surinaamse vrouwen niet alleen maar voor alle Surinaamse vrouwen.

Dank je dat je als rolmodel fungeert voor:

 • Het opkomen voor de verandering van jouw eigen positie als dat nodig is
 • Opkomen voor rechten en de positie van vrouwen en van andere achtergestelden
 • Kennisontwikkeling; kennisdeling; integriteit; onbaatzuchtigheid.

Dank je, Sophie Redmond, voorbeeld Surinamer. Je blijft ons inspireren!

SS/ss 18 september 2020