Sollicitatie oproep begeleiderdagopvang Stichting Unu Pikin

Voor onze nieuwe afdeling, de dagopvang voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking, zijn we op zoek naar begeleiders. Dit kunnen mensen zijn met een onderwijs- of zorgachtergrond, maar ook technische mensen met een sociaal hart. |

Misschien kent u zo iemand (of bent u zo iemand). We horen het graag!

SOLLICITATIE OPROEP: STICHTING UNU PIKIN

1. Technisch Begeleider en 1 Sociaal Begeleider
Stichting Unu Pikin is een sociale werkplaats (met een meubel-, fietsen- en boekenafdeling), met arbeid en stages voor mensen die extra steun kunnen gebruiken, zoals mensen met een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking. Voor de nieuwe afdeling, de dagopvang voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking (lvb), is Stichting Unu Pikin op zoek naar begeleiders.

Deze begeleiders (m/v) zijn sociaal en flexibel en hebben veel geduld, staan sterk in hun schoenen, willen graag het goede voorbeeld geven en houden er van actief bezig te zijn.

Functie eisen:
– Minimaal afgerond Mulo of daaraan gelijkgesteld.
– Interesse voor de doelgroep, bij voorkeur ervaring met deze groep vb als leerkracht, familielid etc.
– Bij voorkeur een sociale opleiding (sociaal cultureel werk, crèche leidster, onderwijs).
– Belangstelling voor/kennis van onderhoud-, schoonmaak- en/of tuinwerkzaamheden.

Taakomschrijving:
– Bieden van een prettige werkomgeving aan een kleine groep cliënten.
– Begeleiden van werkbesprekingen met de cliënten en met hen samen werken aan de diverse taken.
– Invulling geven aan de individuele begeleidingsdoelen in groeps- en individuele activiteiten.
– Deelnemen aan werkoverleggen en trainingen met de collega’s, stagiairs en externe deskundigen.

Informatie
– Werkdagen van maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 15.00 uur.
– Redelijke vergoeding particulier/ambtenaar via ODAD SoZaVo
– Locatie De Boerbuiten, Paramaribo.

Voor meer informatie of het indienen van uw brief, kunt u contact maken met Mevr Susanne Dekkers
Tel: 441900, stichtingunupikin@hotmail.com