Resolutie Sranantongo verheffen tot wet

Net als het Nederlands neemt Sranantongo een zeer prominente plaats in binnen de communicatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Voor het gebruik van de juiste spelling had toenmalig president Fred Ramdat Misier in 1986 een resolutie geslagen.

In de loop der jaren is die spelling gaan verwateren, waardoor bijna eenieder zijn eigen spelling maakt en hanteert. De sociaal culturele vereniging Naks heeft het initiatief genomen om de veranderingen te inventariseren, na te gaan wat precies de juiste spelling is en dat die opnieuw vastgelegd wordt. “Niet meer in een resolutie, maar in een wet”, benadrukt Eline Graanoogst. De juriste riep vrijdagavond aanwezigen bij de lezing ‘Reduplicatie’ op om zich op te geven als ze een bijdrage in de spelling van het Sranan willen doen.

Binnen Naks was er al een taalcommissie bezig om te kijken naar het vaststellen van de juiste spelling. Graanoogst is door Naks gevraagd om naar het juridische aspect van de taal te kijken. “Persoonlijk denk ik dat we meer aan zullen hebben als de spelling in een juridisch waterdicht document wordt vastgelegd”, zegt de juriste. Een wet staat hoger dan een resolutie, want die zal door De Nationale Assemblee goedgekeurd worden. “Bij een wet wordt men gedwongen om de juiste spelling te hanteren. Bij overtreding kan men geen politie op je afsturen, maar met het officieel wettelijk document kan je overal in de wereld gaan shoppen”, legt Graanoogst uit aan de Ware Tijd.

Voor de Unesco zijn talen het instrument om het cultureel erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan en wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse mensengroepen.

Bron