Rastafarians richten hun eerste federatie op

www.starnieuws.com; 17 december 2018
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/50344

Na een lange periode van onderzoek, praten en overwegen hebben de Rastafarian Orders in Suriname voor het eerst een federatie, Rastafari Federatie Suriname, (RFS) opgericht. Tijdens een zaterdag gehouden algemene ledenvergadering hebben de leden een verzoekschrift goedgekeurd dat samen met de statuten deze week naar de president gaat.

De federatie krijgt de rechtsvorm van een vereniging. De federatie staat onder leiding van Adolf Kintie. De overige leden van het dagelijks bestuur zijn Saskia Kontino, penningmeester en Gilliano Gezius, secretaris.

Rastafarians zijn vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw bezig met het vraagstuk van reparaties, waarbij zij vanaf toen de slogan: Reparations for Repatration hoog in het vaandel hebben dragen. De Nationale Reparatie Commissie Suriname is al gedurende een jaar de facilitator geweest om de Rastafarians technisch bij te staan om te komen tot de vorming van een federatie.

Door zich in een federatie te verenigen kunnen de Rastafarians nu gezamenlijk verschillende doelen aanpakken en realiseren. De doelen die de federatie stelt komen onder andere neer op: het ontwikkelen van gebedshuizen (‘Tabernacles’) voor het beleven en uitdragen van het erfgoed van de Rastafarians, een lap grond van tenminste 250 hectare bij de autoriteiten aanvragen om agrarische activiteiten daarop uit te voeren, opzetten van een craftmarket voor Rastafarians, regelmatig radio en tv over Rastafarians te presenteren, werken aan de legalisatie van marihuana.

In de tussenliggende periode werken naar een gedoogbeleid door de autoriteiten voor de leden van de Rastafari Federatie voor het gebruik van marihuana voor religieuze doeleinden. Tenslotte wenst de federatie ook te werken aan het stichten van scholen, opvangcentra, crèches, bibliotheken en het opzetten van een eigen begraafplaats voor Rastafarians.