Project Gezinsbegeleiding

Op 1 augustus 2015 start bij NAKS het project Gezinsbegeleidingn.a.v. een lezing over probleemjongeren die wij eerder dit jaar hadden gehouden en waarbij de behoefte aan een dergelijk project groot bleek te zijn.

In het kort komt het erop neer dat er bij NAKS spreekuur zal worden gehouden voor jongeren met opvoedingsproblemen en hun ouders/verzorgers. Er zal sprake zjn van individuele en groepscounseling door deskundigen. Het professionele coachhing gedeelte is in handen van onze partner in deze, het ACC, die mede belast is met het opleiden van professionele coaches. Reeds hebben enkele coaches hun vrijwillige diensten aangeboden om deze activiteiten goed te kunnen opstarten op 1 augustus a.s.

Intern wordt het project gecoördineerd door Renate Wouden. Gracita wordt belast met het maken van de afspraken voor het spreekuur. 
De gesprekken zullen gevoer worden in onze bibliotheek.

Mocht u nu reeds gezinnen kennen die deze hulp goed kunnen gebruiken, aarzel niet en maak contact met Gracita of Renate. Verder vragen wij of jullie de boodschap zoveel mogelijk door kunnen geven aan vrienden, kennissen en belanghebbenden.

Er zal z.s.m. een folder worden ontwikkeld.

Voor nadere informatie over het project kunt u telefonisch contact opnemen met Renate Wouden, tel. 8618277 of u kunt haar mailen: renatewouden@gmail.com