Programmaboekje NAKS 70 jaar – Nederland

Ja, wij zijn trots dat de organisatie die gestoeld is op vrijwilligerswerk na 70 jaar nog steeds sterk, bewust en vol overgave aanwezig is op het vlak van de Surinaamse cultuur, in het bijzonder de Afro-Surinaamse cultuur.

Het vastleggen van, en vergroten van, kennis over het Afro-Surinaams cultureel erfgoed is een van de belangrijke strategieën van NAKS om haar doelen te bereiken, gericht op het versterken van de eigen identiteit. Middels cultureel erfgoed kunnen we met andere ogen naar het huidige leven kijken. De achtergronden waaruit dit erfgoed voort is gekomen, zijn inspiratiebronnen om te bepalen hoe wij vanuit onze context daarmee om kunnen of moeten gaan. Zo kunnen we bijdragen “No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi” Pagina 2
tot het benoemen en versterken van kennis over onze cultuur, tot het ontwikkelen van eigen ideeën en tot het versterken van onze innerlijke kracht als Afro-Surinamers, als Surinamers. Zowel in Suriname, in Nederland als in andere delen van de wereld.

De vele initiatieven en acties van NAKS en NAKSers nu en in de afgelopen 70 jaar laten zien dat er met grote inzet en passie door vrijwilligers en professionals een positieve bijdrage wordt geleverd aan een bloeiend cultureel leven van Suriname.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers die in welk verband dan ook hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelen van NAKS, als bestuurslid, als lid van een afdelingsbestuur, als gewoon lid, als adviseur, als stonfutu van vroeger, als stonfutu van nu.
Wij danken ook alle overheidsinstanties, bedrijven, individuele personen via de Clubactie NAKS, NAKSers in het buitenland, partnerorganisaties en adviseurs.

Blijf NAKS inspireren en steunen zodat wij kunnen voortgaan met het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan de opbouw en versterking van de Afro-Surinaamse erfgoed, de Afro-Surinaamse cultuur, de Surinaamse cultuur.
Hopelijk bent u even trots als NAKS op deze mijlpaal.

Siegmien Staphorst, voorzitter NAKS

Lees meer: Naks_Ned_programma_boekje_70_jaar_NAKS[1]