Presidentiele decoraties voor 7 NAKSERS in november 2013

Op 10 en 22 november zijn er in totaal 8 NAK­Sers gedecoreerd door de President:

Braam Clifton
Burgzorg, Irene
Hew A Kee, Mariska
Nijman, Cecil
Panka Enver
Panka, Henny
Staphorst, Siegmien
Vriese Lucien

Deze decoraties stonden in het teken van de viering van de diverse grote nationale jubilea in 2013. Zoals bekend heeft NAKS een grote bijdrage geleverd aan diverse onderdelen van deze vieringen. Wij zijn de Nationale Commis­sie viering 160 Jaar Chinese Immigratie, 150 Jaar Keti Koti en 140 Jaar Hindostaanse Immigratie dankbaar dat ze op deze wijze, namelijk middels de voordrachten voor de decoraties, blijk hebben gegeven van de waardering die er bestaat voor NAKS, haar programma’s, activiteiten, bestuur­ders en medewerkers.

NAKS TORI feliciteert deze NAKS-ers, het is een bekroning op hun jarenlange werk binnen NAKS en in de samenleving.

Grantangi ook aan alle andere NAKSers die niet gedecoreerd zijn maar door hun vrijwillige arbeid een enorme bijdrage hebben geleverd en nog steeds leveren om als organisatie deze erken­ning van de overheid en van de samenleving te kunnen krijgen.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie