Persbericht NAKS Benefiet Concert

Op 9 december 2018 zal de organisatie voor gemeenschapswerk NAKS in de Congreshal een geweldig benefit concert houden gericht op het “showcasen” van een deel van de Afro-Surinaamse cultuur. Artiesten van de diverse afdalingen zullen van hun creatieve zijde in de vorm van dans zang en muziek laten zien. De afdelingen die meedoen zijn o.a.: 1) Naks Akuba; 2) Ala Firi; 3) Diferenti; 4) Kotomisi; 5) Kwanzaa; 6) Naks Kaseko Loco; 7) Naks Mi Agida; en 8) Wan Rutu.

Deze show is een deel van een serie van fundraising activiteiten gericht op 1) een op te zetten volledig geoutilleerde dansstudio. deze studio zal bijdragen tot het bevorderen van de kwaliteit van de diverse dans en theater stijlen van de NAKS afdelingen, en 2) deelname van 2 Naksers aan 31st Annual International Conference and Festival of Blacks in Dance, januari 2019 in Ohio, USA. Zij zullen een college en een Master dance class over de Afro-Surinaamse dans verzorgen.

NAKS nu al 71 jaren bestaande organisatie zet zich in voor de verhoging van het sociaal-cultureel bewustzijn in relatie tot duurzame ontwikkeling van Surinamers in het algemeen en van de Afro-Surinamers in het bijzonder.

NAKS timmert al jaren aan de weg om in het bijzonder jongeren sociaal, cultureel en creatief te vormen. Vele populaire Afro Surinaamse kunstenaars, artiesten en of muziek formaties die lokaal als op internationaal hun diensten leveren of hun producten produceren, hebben hun vorming gehad binnen NAKS.

Gerust kan gesteld worden dat NAKS een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het verder tot ontwikkeling brengen van de creatieve en de entertainment sector vanuit de Afro Surinaamse cultuur. Crafters e.a kunstwerken, de typische klederdrachten, kawina, kaseko muziek, de dansstijlen en diverse gerechten zijn behouden, gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Zij vormen een niet weg te denken onderdeel van de Surinaamse creatieve en entertainment sector. Heden ten dage vormt afro- Surinaamse cultuur uiting belangrijk onderdeel van het Surinaams toerisme product. Dit is de grond reden waarom cultuur ook als een economisch goed moet worden erkend, waarin geïnvesteerd moet worden.

Cultuur en cultuur uitingen zorgen voor de verbinding van mensen met elkaar. Cultuur draagt zorg voor de sociale balans en vorming en voedt het gevoel van eigenwaarde. Jongeren cultuureducatie, vormt de basis van het missie van NAKS. Vorming van de eigenwaarde, versterken creatieve uiting, sociale vorming en verbeteren van het cognitief vermogen behoren tot de resultaten die wij bereiken en steeds meer wensen te bereiken.

Reden te meer om de omgeving en de faciliteiten waar deze jongeren bezig zijn te verbeteren en te professionaliseren.

NAKS bestaat heden ten dage uit 11 actieve afdelingen en 7 actieve werkgroepen / commissies.

De afdelingen die voornamelijk bezig zijn met podiumkunst zijn flink aan het oefenen om het gezamenlijk product namelijk een sprankelende kleurrijke benefit show in elkaar te zetten voor de totale Surinaamse samenleving. Het wordt een gevarieerde avond gevuld met een modeshow van jonge ondernemers, afgewisseld met een geweldige zang ensemble en dans schouwspel bestaande uit diverse dansstijlen. De muzikale begeleiding van de avond is toevertrouwd aan onze enige echte Naks Kaseko Loco. Een optreden van de Naksers van origine Tekisha Abel en Enver Panka vormen het “dessert” van de avond. Het is dus een “win win” avond. Naks levert een bijdrage aan een genoeglijke avond en de bezoekers dragen bij aan de toekomst van de Afro-Surinaamse podiumkunst.

Contact: Artistiek leider Darrel Geldorp 8651898