“OUR HISTORY DID NOT BEGIN IN CHAINS AND IT WILL NOT END IN CHAINS”

Ramon Hooplot

Op maandag 25 juni 2013 verwelkomden we in Suriname Dr. Runoko Rashidi. Hij kwam op uit­nodiging van NAKS. Dr. Rashidi is een expert op het gebied van Global African Presence.

De volgende dag, of beter gezegd enkele uren later, brachten we hem naar Pikin Slee waar hij het Marron­museum bezocht. Hij heeft heel erg genoten van de trip. Zowel in Pikin Slee als in Paramaribo heeft hij gesprekken gevoerd met personen uit de Marrongemeen­schap. Hij is zeer geïnteresseerd in de strijdmethoden die de tot slaaf gemaakten hebben gehanteerd om te ontkomen aan de wreedheden van de slavernij en om anderen te bevrijden uit slavernij. In Pikin Slee besloot hij reeds dat hij zeker terug zou komen voor verder onderzoek. Wat Dr. Rashidi op zijn reis naar het binnenland en naar Nickerie heeft gezien en wat hij daar heeft ervaren in het binnenland en Coronie hebben helaas velen van ons nog niet mogen ervaren.

Hij heeft één lezing in Paramaribo gehouden en één in Nickerie. De commissie Lezingen die verant­woordelijk was voor de komst, het verblijf en de lezingen van Dr. Ra­shidi bestaat uit Sjachnaz Pengel, Danielle Veira, Clifton Braam en Ramon Hooplot. Wij danken ook de Nationale Commissie viering Jubileumjaren voor de financiële bijdrage aan dit project.
”Zwarten stammen af van een groot en machtig volk”
Op 27 juni hield hij de enige lezing getiteld “The Global Pres­ence of Africa” in Theater Unique. “Wereld wijd moeten zwarten weten dat ze afstammen van een groot en machtig volk, van wie de geschiedenis niet begon met slavernij. Our history did not begin in chains and it will not end in chains” is dan ook de stellige overtuiging van de Afrikaans- Amerikaanse historicus Runoko Rashidi.

Andere kant van het Afrika ver­haal

“Als ik mensen vraag wat in hen opkomt als ze ‘Afrika’ horen, zeggen ze meestal drie dingen: armoede, ziekte en conflict. Niet verwonderlijk, dat laat de main­stream media zien.” Rashidi is in Suriname op uitnodiging van de organisatie NAKS. “Wij hebben hem laten halen omdat wij vinden dat na 150 jaar afschaffing van de slavernij het tijd is om eens de andere kant van het verhaal te horen”, meende Cecil Nijman, ondervoorzitter van Naks, bij de opening van de lezing.

Euritha Tjan A Way maakte voor DWT het volgende verslag.

Grootse diaspora
Rashidi die naast historicus ook antropoloog is, liet met een foto-slideshow de aanwezigheid van Afrikaanse roots de wereld rond zien. Het bewijs van de grootse Afrikaanse diaspora is te vinden in de meer dan 103 landen van Australië tot India en van China tot de Papua New Guinea, die Rashidi allemaal heeft bezocht. Foto’s van groepen zwarten met natuurlijk blond kroeshaar en blauwe ogen passeerden meer dan eens de re­vue tijdens de bijeenkomst.

Bijdrage zwarten aan de wereldgeschiedenis
De presentatie geeft in grote lijnen aan dat er een zekere samenspanning heerst in de wereld tegen Afrika en de bijdrage van zwarten aan de wereldgeschiedenis. “Afrika is de bakermat van civilisatie, de eerste menselijke resten zijn daar gevonden. Alle andere volkeren zijn voortgekomen uit de eerste Afrikaan”, legt de historicus uit. Rashidi legt verder uit dat er grote en machtige dynastieën waren in Afrika en neemt als voorbeeld de piramides in Egypte. Hij verwijst sarcastisch naar de pogingen van de blanken om in de geschiedenisboeken en met de filmindustrie het beeld te scheppen, dat de Egypte naar meer blank dan zwart was en dat het land eigenlijk meer Europees dan Afrikaans is. “Ik ben 22 keer naar Egypte geweest en alle 22 keer was het in Afrika.”

Zwarte of witte Jezus
Ook met het beeld dat Jezus wit moest zijn geweest, rekent hij af met de eerste beeltenis van Jezus in een bepaald museum. “Het is het eerste beeld dat er bestaat van Jezus en zijn discipelen en kijk maar, ze zijn allemaal zwart. Alleen Jozef staat er niet op. Je mag geen foto’s schieten in die ruimte, maar dit moest ik met de wereld delen! En er zullen zeker mensen zijn die aangeven dat het niet uitmaakt welke huidskleur Jezus heeft gehad. Maar dan zou je denken dat hij zo af en toe in de films zwart had kunnen zijn toch?”, schertste de Afrika specialist met veel Amerikaanse humor.

Geschiedvervalsing
Volgens hem is de reden van het complot tegen Afrika te vinden in de rijkdom van het land. Dat liet hij ook zien met een land­kaart waarop de hoeveelheid grondstoffen die het land rijk is duizelingwekkend is. “Zolang er een conflict is, maken we het Europa heel gemakkelijk.” De aversie tegen het zwarte ras werd verwoord met India als voorbeeld. “In de Bollywood industrie zie je toch alleen lichtgekleurde Indi­ërs? Terwijl India het land is met de meeste zwarten, is de regering een campagne begonnen om de geschiedenis te herschrijven. Het doel daarbij is om aan te geven dat de ariërs die India binnen vielen en met de zwarten mengden, er altijd al waren. Ze willen de wereld doen geloven dat de originele In­diër lichtgekleurd is.” Rashidi ziet het als zijn levensmissie om in te gaan tegen zulke zaken. “Mensen met Afrikaanse roots moeten weer trots zijn op hun afkomst.”

NAKS TORI no.12, 2013 editie