Ordewezen aan het doodbloeden

Er is geen animo bij jongeren om Foresterlid te worden. Dit concludeert past chief ranger van Court Charity, Fred van Russel, met een bloedend hart. “Deze trend voltrekt zich niet alleen binnen de Forestery, maar binnen het totale ordewezen. Het zal jammer zijn als het ordewezen in Suriname weg komt te vallen.”

Om meer mensen toe te laten, zou naar zijn mening de orde geherstructureerd moeten worden. Een voorbeeld van deze herstructurering kan zijn het afschaffen van het zwarte driedelige pak waarin aspirant-leden gekleed moeten gaan. Zijn voorstel is dat het voorgeschreven pak wordt vereenvoudigd.

Ook verwacht hij dat de orde zich meer gaat bezighouden met de problemen van de broeders, zoals dat vroeger is geweest. Leden die kwamen te overlijden, werden zelf door de orde begraven. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer.

Het voorstel van Van Russel is om andere zaken in te voeren om jongeren aan te trekken. Zo moeten er meer recreatiemogelijkheden voor deze groep komen.

Hij vertelt ook dat de leden in het verleden verzekerd werden. Zij die niet werkten, kregen op weekbasis een vergoeding van de organisatie. Wie ziek werd, kreeg de medicijnen betaald. Bij gehuwden kreeg de partner bij overlijden een uitkering. Ondanks dat de contributie toen gering was en was gesteld was op 2,90 Surinaamse gulden, is de organisatie in staat geweest om vier percelen aan te schaffen. “De Court is nu niet meer in staat om te geven. Er komt geen nieuwe broeder bij als er één komt weg te vallen.”

De past chief ranger zegt dat de Forestery niet meer in staat is deze tegemoetkomingen te geven aan haar leden. Met de contributiebijdrage van SRD 10 kan de organisatie bitter weinig voor haar leden betekenen. Naar zeggen van de past chief ranger bloeit het Foresterleven in Engeland meer dan in Suriname. Omdat men zich in Suriname meer is gaan bezighouden met het geestelijke leven van de leden, maar in Engeland wordt de nadruk meer gelegd op het materiële.

Bron