Oproep vrijwilligers

Beste vrienden,

We zijn binnen NAKS bezig om de voorbereidingen te treffen voor het opzetten van een Documentatie- en Educatiecentrum voor het Afro-Surinaams Cultureel Erfgoed.  Wij vragen hierbij of u een vrijwillige bijdrage wilt leveren aan de realisatie van dit belangrijke centrum.

Op vrijdag 10 februari a.s. zullen wij een bijeenkomst houden met alle vrijwilligers die we hebben uitgenodigd. Wij hopen van harte dat u ook wilt komen en alvast wilt nadenken over uw rol bij dit project.
Datum: vrijdag 10 februari a.s.
Tijd: 18.00 uur
Plaats: NAKS Centrum, Thomsonstraat 8

Wij rekenen op een positieve reactie en verblijven met warme groeten. Namens het bestuur van NAKS,
Siegmien Staphorst (Voorzitter) – telf. & app: +597-8626804

Doel van het Centrum is: het documenteren en beschermen van het rijke materiële en immateriële Afro-Surinaamse cultureel erfgoed om zodoende bij te dragen aan het bewustzijn en de trots van Surinamers en niet-Surinamers m.b.t. dit erfgoed.

Taken vrijwilligers
Taken onderdeel a: inrichten bibliotheek- en expo ruimte

 • Helpen bij de inrichting van de documentatieruimte
 • Helpen bij de inrichting van de exporuimte

Taken onderdeel b: collectie documenten en materialen

 • Verzamelen van documenten: opzoeken digitaal; digitaal verzamelen via diverse netwerken, waaronder NAKS contacten
 • Verzamelen van fysieke documenten en materialen: boeken, scriptie, erfgoed attributen, via eigen kanalen/NAKS kanalen
 • Documenten kopiëren, scannen

Taken onderdeel c: toegankelijk maken van documenten en materialen

 • Documenten categoriseren en toegankelijk maken (digitaal) – na training
 • Het organiseren van discussies, lezingen, workshops, conferenties, evenementen, gericht op bewustwording/bewustzijnsvergroting m.b.t. cultureel erfgoed
 • Website & Facebook creatie en onderhoud; Wi-Fi netwerk
 • Bibliotheekactiviteiten vanaf mei 2017: dagelijks bedienen van bezoekers

Taken onderdeel e: nationale en internationale netwerken

 • Promotie van het centrum nationaal en internationaal
 • Het helpen ontwikkelen van samenwerking met partners op nationaal niveau;
 • Het helpen ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met partners op internationaal niveau
 • Het helpen zoeken naar donorsteun voor de exploitatie en uitbreiding van het centrum