Opname van de Koto op de lijst van culturele erfgoederen van de UNESCO

Zoals bekend is, was NAKS in november 2014 door het Directoraat Cultuur benaderd om als nationaal coördinator op te treden inzake de inventarisatie van het Afro-Surinaams Cultureel Erfgoed. Dit als onderdeel van het proces van Suriname om actief te participeren in het internationale proces van onderzoeken, vastleggen en beschermen van het cultureel erfgoed zoals vastgelegd in de Conventie Intangible Heritage 2003 van de Unesco.
NAKS heeft een inventarislijst kunnen opstellen die tijdens het seminar Afro-Surinaams Cultureel Erfgoed op 10-11 juli 2015 in de Congreshal werd gepresenteerd. Aan het einde van het seminar was er consensus over het feit dat NAKS de trekker is van deze actie en dat er door de aanwezige organisaties waar mogelijk ondersteuning verleend zou worden.
Kort geleden heeft de Unesco aan de Surinaamse overheid voorgesteld dat NAKS een pilot veldonderzoek uitvoert. Dit voorstel is aanvaard door de overheid c.q. het Directoraat Cultuur en door het bestuur van NAKS. Het project moet op zeer korte termijn uitgevoerd worden (periode 4 juni t/m 22 juli a.s.).
In samenspraak met het Directoraat Cultuur  is gekozen voor een veldonderzoek naar de KOTO.
Het  veldonderzoek moet erin resulteren dat de Koto wordt opgenomen op de lijst van culturele erfgoederen van de UNECSO en daardoor nationaal en internationaal beschermd zal worden.
Dinsdag 14 juni 2016 kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen om het proces van dit pilot project te bespreken.
In de Stuurgroep zitten onder andere: Hein Eersel, Herman Snijders, Mildred Caprino, Magda Hoever, Christine van Russel-Henar, Irma Accord, Siegmien Staphorst, Edgar Loswijk, Leonel Brug, Darell Geldorp, Joan Kassels.
Van 15 tot en met 17 juni worden veldonderzoekers getraind en van 18 – 25 juni zullen de koto deskundigen geïnterviewd worden. Nadat de projectgegevens in een rapport verwerkt zijn vindt er een stakeholders bijeenkomst plaats met alle betrokkenen.  Het resultaat wordt aan het publiek beschikbaar gesteld en zal uiteindelijk doorgeleid worden naar de Unesco.