Ondersteuning Sranantongo Iconenkalender

Hieronder de link naar een video van de zangeres Jaenine La Rose in Nederland die individuen aanspoort om donaties te doen voor ons NAKS project Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2018

Mijn vraag aan jullie: kunnen jullie deze link plaatsen op je persoonlijke facebook pagina?

 

Hier is de link: https://we.tl/cOXIDwC1Ef

 

 

Indien nodig kan je gebruik maken van delen uit onderstaande tekst om je kennissenkring in Nederland te stimuleren om het project financieel te ondersteunen.

 

Beste  vriend(in),

 

Mag ik heel even jouw medewerking vragen bij het volgende?

 

De organisatie NAKS zet zich al jaren in voor het behoud van het Afro-Surinaams cultureel erfgoed.

NAKS is nu bezig een kalender voor te maken waarin de Afro Surinaamse iconen en cultuur worden geëerd. In deze kalender wordt er iedere maand een andere icoon belicht, met een bijbehorende odo. Er zal ook een expositie worden gehouden, om het publiek nader kennis te laten maken met de gekozen iconen.

Een belangrijk project voor het behoud van de Surinaamse afro cultuur en nationaliteit.

Om het te laten slagen is uw hulp nodig.

Ik wil u vragen een financiele bijdrage te doen voor de crowd funding van de Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2018.

Bezoek de crowd funding pagina op Apura networks (www.apura.org) en help mee met wat je kan missen.

Mag NAKS op u rekenen en u alvast heel warm danken voor uw ondersteuning.

Siegmien Staphorst/voorzitter van NAKS/telf +5978626804

 

Hier volgen enkele instructies om het project te steunen:

  1. Ga naar www.apura.org
  1. Maak een account aan en log in op Apura (inloggen kan ook via Facebook of LinkedIn)
  2. Ga naar discover projects
  3. Klik op NAKS Sranantongo Iconen Kalender en Expositie
  4. Klik op Back this project
  5. Kies het bedrag dat je wil overmaken via IDEAL, Paypall of  Creditcard
  1. Volg de verdere instructies voor het overmaken.

 

Stuur de informatie door naar familieleden, vrienden en kennissen en prikkel hen om te steunen!!!

 

 

Korte informatie over het project: NAKS SRANANTONGO ICONEN KALENDER EN EXPOSITIE 

NAKS draagt op diverse wijzen bij aan het behoud en versterken van het cultureel erfgoed van de Afro-Surinamers

en het ontwikkelen en versterken van het bewustzijn van Surinamers over de cultuur. Een van de belangrijke elementen

van dit Afro-Surinaams cultureel erfgoed is de taal, met name het Sranantongo.
Reeds jarenlang worden de activiteiten ter bevordering van de Sranantongo taal gericht op het verzorgen van cursussen

en het houden van Sranantongo avonden.
Het bestuur van NAKS heeft op advies van de NAKS Werkgroep Sranantongo besloten om een nieuwe stap te ondernemen

ter bevordering van het Sranantongo, namelijk de uitgifte van een kalender met Sranantongo teksten. Gaandeweg de

discussies over de opzet van de Kalender is er een belangrijk aspect toegevoegd, namelijk het kiezen van 12 Surinaamse

iconen, van wie het leven en werk op maandbasis belicht zullen worden.
 
De bedoeling is om bij wijze van educatie over Sranantongo en het eren van iconen die onze samenleving heeft voortgebracht,

elk jaar zo een kalender uit te geven.
 
Wat is de opzet van de NAKS Sranantongo Kalender en expositie?
A) het eren van belangrijke Surinamers die onze samenleving heeft voortgebracht:
·        Per maand belichten we een belangrijke persoon die bijdraagt aan onze nationale cultuur en nationale ontwikkeling.
·        Bewust kiezen we niet alleen voor overleden personen.
·        Bij de keuze wordt gelet op de genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal vrouwelijke en mannelijke iconen.
·        Er wordt bij de launch van de Kalender een expositie gehouden, waarbij het publiek kennis kan maken met de gekozen iconen.

B) het bevorderen van het Sranantongo:
·        De tekst wordt zowel in het Nederlands als Sranantongo belicht.
·        Daarnaast wordt er elke maand een Surinaamse odo geplaatst.
 
De Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2018 wordt gelaunchd in oktober 2017.  Tegelijk met de launch vindt de opening plaats van

een expositie over de iconen, die een week zal duren. Gepoogd zal worden de expo ook in meerdere districten en mogelijk naar

Nederland te houden. Einddatum van het project is een half jaar later.

De kalenders zullen gedistribueerd worden in Paramaribo, de districten en Nederland. De launch en expositie vinden plaats in het

NAKS complex aan de Thomsonstraat 8.

Indien de financiële middelen het toelaten zal de expositie ook in één of meer districten gehouden worden.

De resultaten van het project
De opbrengsten van de kalender zullen besteed worden aan projecten die de conservering van de Surinaamse cultuur als uitgangspunt hebben.

Het Surinaamse publiek is via de uitvoering van dit project geïnformeerd over een 12-tal Surinaamse iconen

De belangstelling voor de Sranantongo taal als belangrijk element van het Afro-Surinaams cultureel erfgoed zal toenemen
Het Surinaamse publiek zal zich bewust zijn van de betekenis van het hebben van iconen, met name ter vergroting van het zelfbewustzijn van

de eigen cultuur en maatschappelijke ontwikkeling.

NAKS Suriname stelt zich ten doel de sociale, culturele, geestelijke, lichamelijke, en maatschappelijke belangen van de Surinaamse gemeenschap

te behartigen in de ruimste zin des woords.

Aangevraagd bedrag € 8000,00

Links voor toegang tot informatie over NAKS
Link NAKS Website: http://nakssuriname.com/

Link NAKS Facebook: https://www.facebook.com/nakssuriname

 

Indien nodig ook contacten: Maritha Kitaman/voorzitter NAKS Nederland, telf. +31644702046