Officiële launch boek Elly Purperhart

Het boek over het leven en werk van Elly Purperhart zal op 20 december a.s. gelaunchd worden door en bij NAKS.Zondag 20 december aanvang 17:00 uur.In dit stadium vragen wij of u alvast de datum wilt noteren zodat u er zeker bij bent.

Kunt u ook bij het secretariaat  of per mail melden of u aanwezig zult zijn zodat wij er bij de planning rekening mee kunnen houden.