NAKS WAN RUTU “Fu sabi den dansi fu yu granwan”

Met de officiële benoeming van de 1e winti priesteres, is er een  discussie ontstaan over de betekenis, de rol en functie van winti. Binnen verschillende (culturele) organisaties worden er nu discussies gevoerd, onder andere over de waarden en normen binnen de Winti religie vanuit diverse invalshoeken.

unnamedHierbij nodigen wij alle belanghebbenden en geïnteresseerden van harte uit voor een discussieavond met als onderwerp: Winti en Opvoeding.

Datum: Zaterdag 27 februari 2016
Tijd: 18.30 uur
Plaats: Conferentiezaal Organisatie NAKS
Adres: Thomsonstraat 8
Om deze discussie avond tot een succes te maken werken we samen met :

  • Okomfo fu Kondre, Mw. Dorenia Babel
  • Socioloog, Mw. Robinson MSc
  • Psycholoog, Drs. Harry Mungra
  • Wintikenner, Mw. Cramer

Het wordt een interactieve avond. Het resultaat van deze avond moet zijn dat het publiek geïnformeerd wordt over de verschillende normen en waarden die gelden binnen de winti religie, gericht op het opvoeden van kinderen.

Het is dus van groot belang dat u aanwezig bent, want uw mening telt!