NAKS SRANANTONGO ICONEN KALENDER EN EXPOSITIE

NAKS draagt op diverse wijzen bij aan het behoud en versterken van het cultureel erfgoed van de Afro-Surinamers en het ontwikkelen en versterken van het bewustzijn van Surinamers over de cultuur. Een van de belangrijke elementen van dit Afro-Surinaams cultureel erfgoed is de taal, met name het Sranantongo.

Reeds jarenlang worden de activiteiten ter bevordering van de Sranantongo taal gericht op het verzorgen van cursussen en het houden van Sranantongo avonden.

Het bestuur van NAKS heeft op advies van de NAKS Werkgroep Sranantongo besloten om een nieuwe stap te ondernemen ter bevordering van het Sranantongo, namelijk de uitgifte van een kalender met Sranantongo teksten. Gaandeweg de discussies over de opzet van de Kalender is er een belangrijk aspect toegevoegd, namelijk het kiezen van 12 Surinaamse iconen, van wie het leven en werk op maandbasis belicht zullen worden. De bedoeling is om bij wijze van educatie over Sranantongo en het eren van iconen die onze samenleving heeft voortgebracht, elk jaar zo een kalender uit te geven.

Wat is de opzet van de NAKS Sranantongo Kalender en expositie?

Het eren van belangrijke Surinamers die onze samenleving heeft voortgebracht:

  • Per maand belichten we een belangrijke persoon die bijdraagt aan onze nationale cultuur en nationale ontwikkeling.
  • Bewust kiezen we niet alleen voor overleden personen.
  • Bij de keuze wordt gelet op de genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal vrouwelijke en mannelijke iconen.

Er wordt bij de launch van de Kalender een expositie gehouden, waarbij het publiek kennis kan maken met de gekozen iconen.

Het bevorderen van het Sranantongo:

  • De tekst wordt zowel in het Nederlands als Sranantongo belicht.
  • Daarnaast wordt er elke maand een Surinaamse odo geplaatst.

De Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2018 wordt gelaunchd op vrijdag 10 november 2017.  Tegelijk met de launch vindt de opening plaats van een expositie over de iconen, die een week zal duren. Gepoogd zal worden de expo ook in meerdere districten te houden.
De kalenders zullen gedistribueerd worden in Paramaribo, de districten en Nederland. De launch en expositie vinden plaats in het NAKS complex aan de Thomsonstraat 8.

De resultaten van het project

  • Het Surinaamse publiek is via de uitvoering van dit project geïnformeerd over een 12-tal Surinaamse iconen.
  • De belangstelling voor de Sranantongo taal als belangrijk element van het Afro-Surinaams cultureel erfgoed zal toenemen.
  • Het Surinaamse publiek zal zich bewust zijn van de betekenis van het hebben van iconen, met name ter vergroting van het zelfbewustzijn van de eigen cultuur en maatschappelijke ontwikkeling.

NAKS stelt zich ten doel de sociale, culturele, geestelijke, lichamelijke, en maatschappelijke belangen van de Surinaamse gemeenschap te behartigen in de ruimste zin des woords.