NAKS KOTOMISI NAAR CURACAO, 28 SEPTEMBER – 8 OKTOBER 2013

NAKS Kotomisi naar Curacao 2Wat hebben wij genoten, dat was heerlijk!, dat waren de woorden van de delegatie van NAKS Kotomisi die in september-oktober tien dagenlang onder leiding van hun voorzitter, Irene Burgzorg, een bezoek hebben gebracht aan Curaçao.

’’ Vermeldenswaard is dat allen die meegegaan zijn hun reiskosten zelf hebben betaald. Eigenlijk was het een vakantietrip, maar ze hebben deze vakantie gecombineerd met activiteiten waarbij ze NAKS en Suriname konden vertegenwoor­digen.

Op het programma stonden onder meer: een bezoek aan de Consul-generaal van Suriname, de heer Delano Braam, het bijwonen van de Dia International de Hende Grandi, bezoek aan het Landhuis, het bijwonen van kerkdiensten en vakantie uitstapjes.

Uit het dagrapport van Eric Rudge, NAKS vertegenwoordiger te Curaçao.

Eric Rudge, adviseur van NAKS die op Curaçao woont, heeft de delegatie ondersteund bij de voorbereiding en uitvoering van deze trip. Uit zijn dagrapportage van 01 oktober lezen wij: “Ik heb vandaag (1 oktober 2013) contact gehad met Irene. De dames zijn wild enthousiast …ze maken het heel erg goed. Ze zijn niet uit­gesproken over de ontvangst van hun host. Ze zijn gisteravond naar een feestje geweest maar eerst in de ochtend een officieel ken­nismakingsbezoek gebracht aan de Surinaamse Consul, de heer Braam. Ze zijn zeer goed ontvan­gen door de Consul en zijn team. Kortom ze zijn uiterst tevreden. …. Morgenochtend gaan ze reeds om 8.00 uur naar Banda Bou voor de officiële viering van seniorendag. ….Kortom aan mij is het verzoek gedaan aan NAKS te melden dat ze het goed maken en vol frisse moed hun missie, het uitdragen van NAKS en Suriname, uitvo­eren”!

NAKS en NAKS Kotomisi danken Eric Rudge en Jack Uden voor hun bijdrage aan het welslagen van deze buitenlandse trip.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie