NAKS INSPIREERT STAMBOOMONDERZOEK

Dana Saxon

Twaalf Surinaamse jongeren verzamelden informatie over voorouders
Gedurende de laatste paar maanden hebben NAKS jongeren deelgenomen aan een project dat bedoeld was om historisch en stamboomonderzoek onder Afrosurinaamse jongeren te stimuleren. Begin januari 2013 startte de samenwerking tussen de NGO ‘Ancestors Unknown’ uit de Verenigde Staten van Amerika, samen met NAKS en het EBGS Archief middels een pilot project. Twaalf deelnemers, waaronder Darell Geldorp, Mera Molijn, Merrelyn Jakaoema, Richelle Renfurm en Jeanine Wilfrid van NAKS, hebben sinds toen elke twee weken met elkaar gewerkt aan het onderzoeken van hun stamboom, onder leiding van deskundigen. Er werden gastlezingen verzorgd door Eddy van der Hilst, Harold Jap-A-Joe en Marieke Visser, die presentaties hielden over onderwerpen die historisch relevant zijn, zoals taal, religie en beeldende kunst. Darell Geldorp van NAKS verzorgde een dansworkshop aan de groep. De jonge onderzoekers hebben met gebruikmaking van vraaggesprekken met familieleden, de nationale archieven van Suriname en de archieven van de EBGS duidelijke vorderingen gemaakt. Velen van hen hadden zodoende de gelegenheid om hun stamboom in te vullen en nieuwe informatie te ontdekken van onbekende voorouders. Hoewel het project in juni 2013 werd afgesloten is het de bedoeling dat de jongeren doorgaan met hun stamboomonderzoek.

Tentoonstelling Sabi Yu Rutu, 27 juni – 01 juli 2013
Ter afsluiting van het project hebben de drie samenwerkende organisaties gekoppeld met de internationale groep van deskundigen die bekend staat als Who. Am.I. Ze hebben samen gewerkt aan het voorbereiden en hosten van de tentoonstelling “Sabi Yu Rutu (Ken je Afkomst, je roots)”, die werd gesponsord door de Nationale Commissie Viering 140 Jaar Hindostaanse Immigratie, 150 Jaar Keti Koti en 160 Jaar Chinese Immigratie.

De opening was op 27 juni middels een minisymposium, dat werd geopend door Elviera San­die. Verder werd een presentatie gehouden door Ank de Vogel- Muntslag over haar achtjarige succesvolle stamboomonderzoek in Suriname en Nederland, die haar leidde naar West-Afrika. Marilva Eiflaar van het EBGS Archief presenteerde de onderzoekstrategieën en resultaten van het NAKS-EBGS en Ancestors UnKnown project.

Schilderij Ghanese kunstenaar, Jeremiah Quarshie
De Sabi Yu Rutu tentoonstelling duurde vijf dagen. Het schilderij van een Ghanese kunstenaar, Jere­miah Quarshie, die Ank de Vogel- Muntslag en het verhaal van haar intensief onderzochte stamboom vastlegde, kreeg veel aandacht tij­dens de tentoonstelling. Daarnaast waren er mooie kunststukken van hedendaagse Surinaamse kunstenaars, zoals Ken Doorzon, Handel Corton, Ramen Bijlhout, en Iran Zaalman. Enkele stambomen en foto’s van het project werden bij de tentoonstelling meegenomen om de bezoekers te stimuleren om ook hun eigen familiegeschiedenis en stamboom te onderzoeken.

Archiefmateriaal NAKS en EBGS
Voorts was er uniek archiefmateriaal van NAKS en de EBGS tentoongesteld, waarbij eer werd betoond aan belangrijke mensen en historische feiten van beide organisaties. Bij het NAKS gedeelte vielen op foto’s en beschrijvingen van de NAKS Tak’ Tangi, Mi Agida en wijlen voorzitter Elfriede Baarn-Dijksteel en hiervoor was er ruime belangstelling van de bezoekers.

De innovatieve partnerschappen die hebben geleid tot “Sabi Yu Rutu” zullen hopelijk steeds meer Surinamers, vooral jongeren stimuleren tot het onderzoeken van hun stamboom. Er is zoveel informatie beschikbaar in ons Nationaal Archief en het is jammer dat er niet veel meer gebruik gemaakt van dit materaal. Op naar meer Sabi Yu Rutu initiatieven in de toekomst!

NAKS TORI no.12, 2013 editie