MUZIEKSTUDIEKAMP & TOERNEE

15 en 16 MAART 2014 ALBINA, ST. LAURENT, EROWARTE
Van zaterdag 15 tot 16 maart 2014 participeerden ruim 10 jongeren en 5 begeleiders/leerkrachten van NAKS Muziekschool “Mi Agida” voor de 9e keer aan hun jaarlijkse muziek tournee en – studiekamp.

Workshops en optredens te St. Laurent
Op zaterdag 15 maart is er na een warme ontvangst en rondleiding bij de Muziekschool te St. Laurent, een educatief programma uitgevoerd bestaande uit een percussie muziekworkshop door een Franse docent voor alle jongeren van beide muziekscholen. Onze muziekschool, Mi Agida, wil de banden met collega muziekschool St. Laurent versterken door kennisuitwisselingen en gezamenlijke presentaties te houden. Later op de dag werd een optreden verzorgd op de markt van St. Laurent. Op gitaar, keyboard, dron, zang, percussie werd een muziekprogramma gebracht door de jongeren van de twee muziekscholen, eerst twee aparte presentaties en daarna een gezamenlijke percussie Jam.

Erowarte: leerlingen en leerkrachten deden mee
Zaterdagmiddag werd de oversteek gedaan naar Albina alwaar de korte reis naar Erowarte begon. Dertig leerlingen van de school van Erowarte hebben geparticipeerd aan twee workshops en presentaties. Zo ook 30 jongeren uit Albina die theater doen o.l.v. Annelies en Hugo de Boer. De workshops handelende over verschillende aspecten bij muziek en theater. ‘avonds werd een twee uur durende presentatie verzorgd.
Zondag 16 maart participeerden de jongeren van Mi Agida en Erowarte wederom aan een workshop die handelde over techniek, de noodzaak van speltechniek om de kwaliteit van je spel te verbeteren, het gebruik van instrumenten in de klas. In groepen kregen de kinderen opdrachten om hun bestaand liederen repertoire te verrijken met instrumenten (stokken, dron, seki seki en koebel). Ook presentatietechnieken stonden hierbij centraal.
’s Middags participeerden zes leerkrachten aan de workshop die handelde over het vergroten van kunstzinnigheid (toonkunst) tijdens de les in de klas. Dramatische werkvormen, het gebruik van spel bij lesinhouden, het gebruik van instrumenten bij zang, dans en poëzie. De leerkrachten is ook de gelegenheid geboden om per kwartaal contact op te nemen om deel te nemen aan bijscholingsprogramma’s.

Het programma van 2014 is wederom mogelijk gemaakt en ondersteund middels een bijdrage van de ouders, de ministeries van Regionale Ontwikkeling, Onderwijs& Volksontwikkeling, Defensie, Staatsolie, Vaco, Para Springs en  de Stichtingen Tolin Toli Masanga (Tolini Alexander) en Asi-Zebra (Annelies de Boer).

Inspireren jonge muzikanten in het binnenland; bijscholen leerkrachten binnenland
Het Muziekkamp vond plaats in het kader van een kunst- en cultuurprogramma dat 9 jaar geleden geïnitieerd werd door het kunst- en cultuurbureau Lisibeti Music Performing Arts (LMPA) en heeft tot doel om 1) jonge muzikanten in de binnenlanden (basisscholen) te inspireren tot instrumentaal muziekonderricht, maar ook zichzelf te verrijken met toonkunst. Dit deel wordt uitgevoerd met de jongeren van de NAKS Muziekschool.
2) bijscholingsprogramma’s voor leerkrachten te bieden ter ondersteuning bij het vak muziek in de klas. Daarbij wordt er instrumentarium aangeboden aan basisscholen om o.a. toonkunst en instrumentaal onderricht te stimuleren. Aan de leerkrachten worden drie keer per jaar mogelijkheden geboden om bijscholingsprogramma’s te volgen via het bureau LMPA.
De afgelopen 8 jaren zijn zowel Openbare, Rooms-katholieke, Zevende Dagadventisten, als EBGS basisschoolleerlingen bezocht te Loka Loka, Nason, Kayapati, Yaw Yaw, Pambooko, Bigiston, Wan Hatti, Galibi, Donderskamp, Cornelis kondre, Marijkekondre, Moengo en Ricanaumofo. Zo zijn er ruim duizenden jongeren, leerkrachten en ouderen bereikt met dit programma.
Middels deze activiteiten wordt bijgedragen aan verrijking van persoonlijkheids- en culturele ontwikkeling, het ontwikkelen van vaardigheden d.m.v. toonkunst/ muziek, het versterken van mensbeelden en zelfvertrouwen en het bieden van inspiratie en perspectieven voor verdere ontwikkeling.

Inez Renfurm (Mi Agida Logistiek) & Liesbeth Peroti (Mi Agida Artistiek)