MUZIEK is TAAL ‘Back to the roots, terug naar de bron’

Schrijf dertig woorden op (Bijv. uit liedteksten, theater, verhalen, spreuken, odo’s, rituelen, maar ook gewone taal uit het Aukaans, Saramakaans, Sranan e. a. talen), waarvan je denkt dat ze uit Afrika afkomstig zijn. Zoek op internet in de Afrikaanse woordenboeken (Twi, Fante, Ewe/Fon, Yoruba, Igbo/Ibo, Kikongo) of je die woorden in een Afrikaanse taal in min of meer dezelfde vorm en betekenis kunt vinden. Dit was één van de tentamen opdrachten uit het college Inleiding tot African Studies van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (I.O.L) verzorgd door dhr. Hein Eersel.

Voor de eerste periode van het college jaar 2013, is door NAKS (afdeling NAKSmuziekschool ‘Mi Agida’) op verzoek van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, afdeling Muziek, een module verzorgd getiteld: Inleiding tot African Studies. Deze module bestond uit de volgende onderdelen:

A) Historische achtergronden in een relatie met culturele, artistieke, sociale en economische vlak
B) Theoretische onderbouwing van Afrikaanse muziek, de structuur van Afrikaans – Surinaamse muziek analyse van de website www.aatpm. African arts, traditional & popular music.
C) Praktische uitvoering van Afrikaanse Surinaamse muziek, waarbij spel, dans, drama, kostuum, etc aan de orde komt. Achtergronden van muziekstijlen, ritme patronen van de kwa kwa bangi en har’ kaw’na spelen en noteren, enz.,
D) Afrika in onze mensen en in onze cultuur/taal.
E) Transformatie van punt A, B, C naar de beroepspraktijk, lesideeën, het ontwerpen van een lesblad voor de toepassing van Afrikaans-Surinaamse muziek in de klas, VOJ & VOS onderwijs.

De verschillende vakonderdelen uit deze module werden verzorgd door: Humbert Oosterwolde, Hein Eersel en Liesbeth Peroti. Het onderdeel van dhr. Hein Eersel handelde over:

– Kennisoverdracht en nieuwe kennis verwerven
– Op zoek naar antwoorden, onderzoek, hoe en hoeveel, beperking
– Taalwetenschap
– Creooltalen
– Afrikaanse talen, welke komen in aanmerking.

Surinaamse woorden die afkomstig zijn uit Afrika. Enkele resultaten van de studieopdracht van de docent dr. H. Eersel zijn:

Buku – betekent boek in het Ki kongo
Pimba – M’pembe betekent wit in het Ki kongo
Masini – (Saramacaans) – betekent ‘machine’ en ‘ook’ in het Ki kongo
Sabi – kuzaba betekent ‘weten’ in het Ki kongo
Buku – boek in het Ki kongo
Soso – betekent ‘alleen’ in het Igbo
Nene of nana – betekent grootouder of oudere vrouw in het Akan/Twi
Kumba – ‘kobo’ betekent navel in het Bantu
Apintin – boodschap/drum (Aucaans) – Mpintin drum in Akan/Twi
Confo – betekent priester in het Twi
Kra – ziel in het Twi
ée -(Saramacaans), betekent Ja in Ibgo/Nigeria
Duku – hoofdoek in het Twi

Gebruikte literatuur

• Agorsah, Kofi E. Prof 1996. Africa our native land Black Studies and International Studies, Portland USA.
• Nketia, Kwabena, Prof., International Folk Music Journal, University of Legon.
• Saighoe, F. Dr. 2002, Th e Structure of African Music, University of Cape Coast.
• Weltak, Marcel, 2000. Afrikaans-Surinaamse muziek
• Bilby, Kenneth, 2000. Aleke. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis.
• Guda, Trudy, 100 jaren Banya
• Kongo, Sabana (www.aatpm.com) African Art, Traditonal and Popular Music.
• Internet, woordenboeken Twi, Fante, Ewe/Fon, Yoruba, Igbo/Ibo, Kikongo.

NAKS TORI no.11, 2013 editie