MASTERCLASS SRANAN TONGO GRAMMATICA

De Sranantongo Werkgroep van NAKS, organiseert in samenwerking met het KOTOMUSEUM in april a.s. een MASTERCLASS SRANAN TONGO GRAMMATICA. De cursusleider is de heer Hein Eersel, bekende taalkundige.

In het verleden werd het Sranantongo slechts in informele settings gebruikt. Tegenwoordig komt deze Surinaamse taal meer tot zijn recht in bijvoorbeeld reclamespotjes en theatervoorstellingen, terwijl er ook steeds meer diverse Sranantongo radio- en televisieprogramma’s worden uitgezonden. NAKS zet zich in om de taal dichterbij de bevolking te brengen en om te stimuleren dat het steeds meer als normaal beschouwd wordt om onze mooie taal te hanteren. Belangrijk voor het gebruik van het Sranantongo is het beheersen van de grammatica. Immers, inzicht in de structurele regels van een taal draagt bij tot een betere taalbeheersing en vergroot de creativiteit in het taalgebruik.

Vandaar het initiatief om op 20, 25 en 27 april 2018 een Masterclass Sranantongo Grammatica te organiseren. Op 28 april zal een presentatie door de deelnemende cursisten plaatsvinden.

Tijdens deze Master Class komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • waarom Sranantongo grammatica?
  • wat is eigenlijk grammatica en wat is het nut van kennis daarover?

Ter onderbouwing van de theorie zullen er veel praktijkvoorbeelden behandeld worden tijdens de driedaagse cursus. Een tipje van de sluier: waarom zeg je: mi e waka na strati (met een ‘ e ‘ voor het woord waka) en niet: mi e de na oso?

Heeft u belangstelling om deze cursus te volgen. De kosten bedragen 150 SRD per deelnemer voor het gehele blok. Maak contact met het kantoor van NAKS voor nadere bijzonderheden: telefoon 499033 van maandag tot en met vrijdag van 900 uur tot 1400 uur.

 Opgave voor deelname uiterlijk 17 april 2018.

 

Met vriendelijke groeten.

Siegmien Staphorst
Voorzitter NAKS

Christine van Russel-Henar
Kotomuseum

Vivian Olf
Sranantongo Werkgroep