LEZING OVER “KUNU”

NAKS IN SAMENWERKING MET DE ISLAMITISCHE FEDERATIE SURINAM

De lezing werd op 15 februari gehouden in het centrum van Naks aan de Thompsonstraat. De organisatie van deze lezing lag in handen van NAKS in samenwerking met de Islamitische Federatie Suriname. Het was een druk bezochte lezing waarvan alle stoelen bezet waren. De heer Cecil Nijman, ondervoorzitter van NAKS was discussieleider.

Inleider en panelleden

  1. Dhr. Clemens Rudy, inleider en vertegenwoordiger van de Islamitische Federatie Suriname
  2. Dhr. Emanuels Salomon, cultureel antropoloog
  3. Dhr. Mac-Andrew Marciano, voorganger, spirituele begeleider (Imam) binnen de  Islamitische Federatie Suriname.

Heer Rudy Clemens: Kunu, eeuwigdurende vloek om kwaad te berokkenen
Volgens inleider Clemens is “kunu” een begrip dat zorgt voor grote angsten in onze samenleving. Namen die daarmee in verband gebracht kunnen worden zijn: fluku, temeku, sondu, mekunu, fyo fyo, koti mofo, ogri ay. Kunu is een eeuwigdurende vloek, uitgesproken of uitgevoerd wanneer de woede of haat van een geest of winti wordt opgewekt. Kunu is een soort vloek, met of zonder rituele handelingen, gezegden en verwensingen met de bedoeling voortdurend kwaad of leed te berokken. Kunu wordt uitgesproken of uitgevoerd door een mens ( v.b. moeder vloekt kind; iemand vloeken die gestolen heeft) wiens woede en haat is opgewekt. De vloek dan is bestemd voor een mens, een groep, het volk, een plaats of een object. De oorzaak van kunu kan ontstaan door het (on)bewust begaan van een ernstige zonde zoals: ondeugd, misstap, slechte daad, misdaad, misdraging, overtreding, moord, tegen een ander wezen.

Voorbeelden van Kunu

  • Iemand heeft in het geheim een andere vermoord. Na jaren raakt een familielid van de dader in trance en vertelt dat hij de geest van het slachtoffer is en doet het hele gebeuren uit de doeken, maar ook dat hij reeds de dader en anderen heeft gedood en uit is op voortdurende wraak.


Kunu kan niet uitgeroeid worden
Volgens heer Clemens kan kunu leiden tot dood, lichamelijke of geestelijke letsels en materiële schade. Men neemt kruidenbaden, doet aan dansrituelen, gebeden en offeranden om de behandeling/genezing tot stand te brengen (stoppen van de wraakgeest). Indien de behandeling aanslaat kan alleen de activiteit, soms voor langere perioden uitgesteld worden. Dit ziet men als een afkoeling van de kunu. Een werkelijke opheffing van kunu is helaas niet mogelijk. Kunu kan niet uitgeroeid worden. Dus is het beter om kunu te voorkomen, door het vermijden van handelingen die tot kunu kunnen leiden. Men moet gewoon anderen niet bewust onrecht aandoen.

Salomon Emanuels: Kunu is een instrument om rust en orde te scheppen
Kunu zegt iets over de opvattingen, ideeën, gedragingen, uitingen en handelingen van de ene wezen ten opzichte van een andere wezens. Als iemand loopt met het idee dat hij gedood zal worden als hij een misdaad begaat, zal dat idee zijn gedrag beïnvloeden. Als iemand gelooft dat een kunu gecreëerd zal worden wanneer die een slang doodt omdat er iets huisvest in die slang en hij doodt werkelijk de slang, dan kan er voor hem een kunu ontstaan.
Mensen doen elkaar kwaad middels woorden en daden. Dit kan dan leiden tot die eeuwige vloek, die een mens met zich meedraagt. Het nageslacht lijdt onder kunu omdat het een erfgoed is van de familie. De gepleegde zonde verdwijnt nooit meer. De pleger heeft dus gezorgd voor die kunu. Hierdoor zullen de overige familieleden deze pleger altijd verwijten.
Wetenschappelijk bekeken is kunu een soort instrument om rust en orde te handhaven onder mensen om conflicten op te lossen.

Imam Mac-Andrew: Misleidende dwaalgeesten
Kunu heeft volgens hem te maken met onrecht (misdaad). Een misdaad plegen gebeurt volgens hem niet altijd bewust. Bijvoorbeeld het per ongeluk doden van een tapijtslang tijdens het schoonmaken van het erf en verbranden van erfvuil. Deze handeling is dan onbewust en er is dan ook geen onrecht gepleegd. Volgens hem zijn het misleidende wraakgeesten (dwalende krachten) die er op uit zijn hun missie te bereiken. Om het geen kunu te laten worden moet men ervoor zorgen om gen slangen te dienen/aanbidden. Maar als men bewust een misdaad pleegt zal dat altijd gevolgen hebben. Een daarvan is een kunu.