Leiden van een singineti (troostavond, daags voor de uitvaart)

Een singineti wordt van A tot Z voorbereid en geleid door een getrainde groep van medewerkers, in nauwe samenwerking met de familie.

Er kunnen zonodig ook troostsessies gehouden worden in het bijzonder aan groepen/ jongeren.

Duur: de normale duur is 4 uren, maar afhankelijk van de klant kan het aantal uren aangepast worden.