Kriyoro Dansi Onderzoek

Presentatie Dr. Aminata Cairo d.d. 15 oktober 2015

Op donderdag 15 oktober jl. presenteerde dr. Aminata Cairo de resultaten van het dansonderzoek dat zij vanaf augustus 2015 in Suriname heeft uitgevoerd. Dr. Cairo doet dit onderzoek met ondersteuning van een lokaal onderzoeksteam bestaande uit leden van Naks Wan Rutu, Sana Budaya Dance Company en de afdeling Cultuurstudies van het MINOWC. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een Fulbright grant van de Verenigde Staten.

Dr. Cairo heeft een indrukwekkende CV. Ze heeft een BA-diploma lichamelijke opvoeding en psychologie (Berea College, 1988), een MA-diploma klinische psychologie (Eastern Kentucky University, 1991), een MA-diploma medische antropologie (University of Kentucky, 2001) en tevens een PhD in medische antropologie (University of Kentucky, 2007) met het proefschrift: Hebi Sani: Mental Well Being Among the Working Class Afro-Surinamese in Paramaribo, Suriname. Sinds 2009 is zij als assistent professor in de antropologie verbonden aan de Southern Illinois University in Edwardsville.

Na een hartelijke (traditionele Afro-Surinaamse) welkom vertelden Hillary de Bruin (Hoofd Cultuurstudies) en Siegmien Staphorst (Voorzitter NAKS)  dat zij het onderzoek van dr. Cairo ondersteunen omdat zij met dit onderzoek een bijdrage levert aan de ontsluiting en vastleggen van een onderdeel van het Afro Surinaams cultureel erfgoed en dit toegankelijk maakt voor alle Surinamers en ook voor de buitenlanders.

Dr. Cairo is 10 jaar geleden begonnen met haar onderzoek naar dansvormen in Suriname en heeft o.a. aan de wieg gestaan van de dansgroep NAKS Wan Rutu. Mw. Staphorst vertelt met trots dat dr. Cairo op 5 februari 2013 de Dr. Martin Luther King Jr. University Humanitarian Award in ontvangst heeft genomen. De award erkent individuen die de humanitaire kwaliteiten en filosofie van geweldloze sociale veranderingen uitdragen zoals gedemonstreerd door Martin Luther King Jr.

Dr. Cairo vindt het belangrijk Suriname te betrekken in haar werk. De Award commissie erkende dan ook haar bijdrage in het opzetten van een antropologische veldschool in Suriname. In 2011 heeft zij de eerste delegatie studenten van SIUE naar Suriname gebracht samen, met haar collega Kathryn Bentley. Een groep Surinaamse jongeren bracht een tegenbezoek in 2012. Suriname is volgens dr. Cairo een logische keus om de rijkdom en uitdagingen van een multiculturele samenleving te ervaren en heeft de wereld een hoop te leren.

In haar presentatie ging dr. Cairo nader in op het doel, de achtergronden, context en methoden van het onderzoek.

Doel van het onderzoek

 • Belichten van Afro-Surinaamse traditionele dans
 • Stigma van traditionele Afro-Surinaamse dans aan te vechten
 • Ruimte creëren voor Afro-Surinaamse dans op het nationale podium

Achtergrond en context

 • Afro-Surinaamse (kriyoro) identiteit
 • Komt voort uit een specifieke geschiedenis
 • Link naar Afrika
 • Slavernij
 • Post slavernij
 • In relatie tot andere etniche groepen
 • Geleefde ervaring/uitdrukking van identiteit
 • Stigma en schaamte
 • Nationale identiteit en Afrikaanse diaspora dans

Methoden

 • Samenwerking met afdeling sociologie van ADEKUS, afdeling Cultuurstudies MINOWC, gemeenschapsorganisatie NAKS
 • Recruteren van jongeren
 • Etnografisch veldwerk
 • Gericht “gemeenschap`s outreach”

Bevindingen
Aanvankelijk wilde dr. Cairo de traditionele dansen bestuderen )winti en banya. Maar toen ze eenmaal begonnen kwamen er meer dansen bij.

 • Winti
 • Banya
 • Kanga
 • Susa
 • Koto
 • Set
 • Prisiri
 • Drageman
 • Wroko

11 jaar geleden heeft dr. Cairo een publicatie geschreven waarin ze over winti in de diepte is gegaan en de andere dansen globaal heeft beschreven. In dit onderzoek is de focus op de andere dansen.

Onderzoek 2014 – 2016

 • Herbezoeken van de data
 • Winti, banya etc
 • Verdiepen in de dansvormen die eerder alleen zijn toegelicht
 • Drageman. koto dansi. set dansi, kanga. prisiri, susa
 • Academische publicatie
 • Vastlegging die toegankelijk is voor het publiek
 • Digitale video etc.
 • Model creëren voor effectief gemeenschapsonderzoek
 • Gebruik van een lokale adviescommissie

Onderzoeksplanning

 • Fase1 onderzoek in Suriname Sept/Okt 2015
 • Fase 2 onderzoek in Nederland nov/dec 2015
 • Fase 3 Analyse en beginnen van schrijven
 • Jan -april 2016 zoeken naar fondsen voor digitale vastlegging
 • Fase 4 Herbezoek aan Suriname voor zonodige data correctie, vergaren, analyse bespreking en evaluatie mei/juni 2016.
 • Fase 5 inleveren eerste 3 hoofdstukken SIUE aug 2016.

Activiteiten afgelopen twee maanden

 • Participerende observatie → Winti pey (6), prisiri party, Set dansi les
 • Interviews
 • Formeel/informeel → Nog geen resultaat
 • Surveys
 • Hard copy, electronisch → Siri Fu Afrikiti publiek (164) en deelnemers (9)
 • Presentaties/Trainingen/ Workshops met cultuur experts → Etnomusicologie, Koto dansi, Set dansi, Javaanse stoffen
 • Bezoek culturele evenementen → Jeran Kepan, Koto museum, Dragemandey, Hindustaanse puja.

Na de presentatie van dr. Cairo brachten de 11 onderzoekers, die o.l.v. dr. Cairo de verschillende dansvormen hebben onderzocht en geanalyseerd verslag uit van hun (persoonlijke) ervaring en bevindingen gedurende het onderzoek van 6 weken. Na deze presentaties was er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen.

In haar afsluiting van de avond vertelde Hillary de Bruin dat dr. Cairo na 30 jaren in de VS te hebben gewoond en gewerkt, besloten heeft om op korte termijn in Suriname te komen wonen en werken.

Verslag opgesteld door Drs. Irma Accord
untitled17 untitled14  untitled16 untitled15  untitled13 untitled12 untitled11 untitled10 untitled9 untitled8 untitled7 untitled6 untitled5 untitled4 untitled3 untitled2 untitled