JOAN KASSELS BEHAALT CERTIFICAAT CURSUS BEHOUDSMEDEWERKER

Het Nationaal Archief Suriname (N.A.S.) heeft op 10 december jl. de cursus “Behoudsmedewerker” afgesloten met het uitreiken van certificaten aan de geslaagden. “ Er liggen nog vele uitdagingen op ons pad. We staan klaar om jullie verder te ondersteunen en we gaan nog meer investeren in capaciteitsverst­erking”.

Betekenisvolle en bemoedigende woorden van de Nationaal Ar­chivaris, mevrouw Rachel Tjien Fooh-Hardjomohamad aan het adres van de tien opgeleiden, maar ook aan het adres van de organi­saties en overheidskantoren die medewerkers hadden afgevaardigd om deze belangrijke cursus te volgen, waaronder NAKS
Het bevorderen van de bewust­wording en het belang van behoud en beheer van het culturele erf­goed zijn de focus van het N.A.S. geweest bij het opzetten en uitvo­eren van de cursus.

Joan Kassels volgde namens NAKS deze cursus en mocht bij de uitreiking namens alle cursis­ten het woord voeren. Wij zijn trots op Joan en we zijn het N.A.S erkentelijk voor het trainen van Joan. Wij hebben nu kader in huis om een goed archief op te zetten, zodat het culturele erfgoed van de Afro-Surinamers behouden kan worden en weten ons verzekerd van de steun van het Nationaal Archief.

Na de uitreiking kreeg Joan een bloemetje van NAKSvoorzitter S.Staphorst en collega Ferdinand Jane, de bekende voorzanger van Naks Kaseko Loco, die bekend is als “Pila”.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie