Gezinscoaching project: workshop NAKS zaterdag 23 april a.s.

Wij houden spreekuren voor jongeren en volwassenen die begeleiding nodig hebben om hun gezinstaken op een goede manier in te vullen en hun levensdoelen te bereiken. Professionele begeleiders van ACC (Academie voor Coaching & Counseling) zijn belast met het spreekuur en de begeleiding van degenen die verwezen worden.

NAKS voert dit project uit omdat er nog teveel jongeren zijn die kampen met problemen, nergens terecht kunnen en  mede daardoor in problemen geraken of met justitie in aanraking komen.  Ook volwassenen lopen tegen vraagstukken aan in hun relatie, hun gezin, die ze niet zonder hulp van buiten kunnen oplossen. Via het project kan begeleiding geboden worden waardoor betrokkenen hun (gezins)leven op spoor kunnen houden en zichzelf kunnen versterken om de uitdagingen waarvoor ze komen te staan, succesvol aan te kunnen.

Kort geleden is met de onderwijsvakbon S.O.B. een succesvolle worskhop hierover gehouden zodat ook de leerkrachten regelmatig schooljongeren naar de NAKS Gezinsunit verwijzen.

De coordinator van het project, Renate Wouden, heeft samen met mw. Alspeer van het ACC het initiatief genomen om met de NAKS Afdelingen een workshop te houden:

Datum: zaterdag 23 april 2016
Duur: 10.00 – 15.30 uur

De bedoeling van deze NAKS workshop is dat de afdelingen en werkgroepen van NAKS uitgebreid informatie krijgen over dit project en ook handvatten aangereikt krijgen om leden van hun afdelingen of mensen uit hun directe omgeving (familiekring, vriendenkring) te kunnen verwijzen voor begeleiding (coaching en counseling).

Neem voor meer informatie contact met ons op!