Gezinsbegeleidingsproject van NAKS

Enige tijd geleden bent u op de hoogte gebracht van het gezinsbegeleidingsproject van NAKS. Dit project is op 1 november jl. officieel van start gegaan, na een proefperiode.

De mogelijkheid bestaat om professionele hulp te krijgen. Maak hier dan ook zoveel mogelijk gebruik van indien u daar behoefte aan heeft, en/of verwijs uw familie, vrienden, kennissen die nu in een gezinssituatie of opvoedingssituatie verkeren, die ze niet zelf of niet alleen kunnen oplossen.

Om u aan te melden, of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van NAKS. De hulpverleners komen van buiten NAKS en zijn deskundigen.
image[1]