FAYA WATRA OF VAGINALE STOOMBADEN

Faya watra, is een nog zeer populaire vrouwenreinigingsmethode onder Afro-Surinaamse vrouwen, met name onder de Marrons. De vrouwen gebruiken veel verschillende soorten planten voor hun dagelijkse stoombaden. De planten dienen, behalve voor het strak trekken en droog maken van de vagina, namelijk ook om de baarmoeder te reinigen na de menstruatie en na een zwangerschap, geslachtgemeenschap, miskraam of abortus.
– Melvin Boerleider –

Maar niet alleen in het binnen­land wordt er gestoomd; stoombadkruiden vormen vandaag de dag ook een belangrijk onderdeel van de na­tion­ale en internationale handel in me­dicinale planten vanuit Suriname. Zo zijn zakjes met speciale kru­idenmengsels – zoals al eerder vermeld – tegenwoordig te koop in Nederland. Volgens informatie wordt er jaarlijks ongeveer voor $ 42.000, – Euro aan deze kruiden verhandeld.

Het vaginale stoombad, ook wel genoemd “Uma Wasi”, “Faya Watra” of “Wasi Poentje” wordt tweemaal per dag aan­bevolen. De bladeren of bast worden aan de kook gebracht en de vrouw gaat er boven zitten. Nadat het brouwsel afgekoeld is, wast de vrouw zich er mee.

Risico’s
In velen ogen wordt het gebruik van de stoombaden gezien en ervaren al een sublieme manier voor het reini­gen van de ‘Uma Presi” van de vrouw. Ech­ter is het in de ogen van medici (artsen) een niet aan te raden reiniging. Het droogt namelijk de slijmvliezen van de vagina uit, met alle gevolgen van dien. Het droogmaken van de vagina brengt gevaren met zich mee, omdat daardoor de natuurlijke bacterie­groei in de vagina wordt belem­merd, wat kan leiden tot bescha­diging van het vaginale slijmvlies. Condooms kunnen gemakkelijker scheuren en door kleine wondjes kunnen Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s), waaronder HIV-AIDS gemakkelijker overge­dragen worden.

Voordelen
Er is echter wel een voordeel van het gebruik van vaginale stoom­baden na de bevalling. Vooral als de bevalling onder onhygiënische omstandigheden heeft plaatsgevonden, kunnen stoombaden wel degelijk de kans op infecties verlagen. Er is dus goede voorlichting nodig over het gebruik van vaginale stoombaden.
Jaarlijks wordt er ruim 55000 kg planten voor dit doel vanuit Suriname met luchtpost naar Nederland vervoerd. Nederlandse medische instanties zijn echter ge­heel niet bekend met deze materie.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie